De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen tellen niet mee bij de 3 dagen.

Geboorte in het IJsselland Ziekenhuis: online aangeven

Is uw kind geboren in het IJsselland Ziekenhuis? Dan kunt u als vader, moeder of duomoeder de geboorte online aangeven. Ook moet één van beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben.  

Kunt of wilt u de geboorte niet online aangeven? Maak dan een afspraak lager op deze pagina.

Geboorte in ziekenhuis online aangeven

Log in met uw DigiD.

Wat stuurt u mee?

Het hangt af van uw situatie welke documenten u nodig heeft:

 • erkenningsakte ongeboren kind als uw kind voor de geboorte is erkend.
 • donorverklaring bij een duomoeder.
 • akte van naamskeuze als u deze heeft laten opstellen.

U kunt een scan of foto van de documenten toevoegen. Let er op dat ze goed leesbaar zijn.

U hoeft geen geboortebewijs mee te sturen, want wij controleren de aangifte bij het IJsselland Ziekenhuis.

Aanvullende informatie of documenten versturen

Heeft u de geboorte doorgegeven, maar daarna nog aanvullende documenten of informatie? Dan kunt u die veilig versturen met het formulier Verzenden informatie of documenten.

Geboorte aangeven in het gemeentehuis

Wilt u aangifte van geboorte doen in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.Afspraak geboorteaangifte

De ambtenaar registreert het kind in de burgerlijke stand. Deze registratie is het bewijs van geboorte. Na 2 weken krijgt de moeder een brief van de gemeente waar zij woont. Hierin staat het Burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Meenemen naar afspraak

 • Een bewijs van geboorte, bijvoorbeeld een doktersverklaring.
 • Uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Bent u niet getrouwd met de moeder van het kind? Dan ook een (kopie van een) geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de moeder
 • Bent u getrouwd met de moeder? Dan uw trouwboekje.
 • Heeft de partner voor de geboorte het kind erkend? Dan ook de erkenningsakte.

Heeft de partner het kind nog niet erkend? Lees dan meer over het erkennen op de pagina Erkenning geboren kind.

Wie mag aangifte doen?

U mag aangifte van een geboorte doen als:

 • U de vader, moeder of duomoeder bent.
 • U bij de geboorte aanwezig was.
 • Het kind in uw woning geboren is.
 • Het kind in een instelling geboren is en u het hoofd of de gemachtigde van de instelling bent.
 • Is er geen bevoegd persoon? Dan doet de burgemeester of een ambtenaar aangifte van de geboorte.

Achternaam kiezen

U kunt kiezen of uw kind de achternaam van de ene, van de andere ouder of de achternamen van u beide krijgt: een dubbele achternaam. Hoe u dat regelt hangt af van uw situatie.

En let op:

 • Regel het vóór de geboorte van uw kind.
 • Kinderen uit dezelfde relatie krijgen altijd dezelfde achternaam. U kiest dus één keer: bij uw eerste gezamenlijke kind.

Lees meer over welke keuzes u kunt maken en hoe u dit regelt op de pagina Achternaam kind kiezen.

Verblijfsvergunning

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit? Vraag dan een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Website IND