In een huwelijk of partnerschap is erkenning van het kind automatisch geregeld. Als de ouders niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner erkenning vastleggen bij de Burgerlijke Stand. Hiervoor maakt u een afspraak.

Een afspraak maken

Voorwaarden erkenning geboren kind

Om een kind te erkennen is het volgende nodig:

  • moeder en de erkenner moeten beiden aanwezig zijn
  • geldig legitimatiebewijs van de moeder en de erkenner
  • toestemming van de moeder.
  • als het kind ouder dan 12 jaar is: toestemming van het kind
  • als het kind niet in Nederland is geboren: de geboorteakte van het kind

Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • bewijs van vorig huwelijk en scheiding of overlijden partner inclusief legalisatiestempels (als deze nog niet bij de gemeente zijn ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).
  • een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden)

Achternaam kind

Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

U kunt de achternaam van de erkenner of de moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Gezag regelen

Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

Naar rechtspraak.nl(externe link)

Erkenning: niet automatisch Nederlandse nationaliteit

Als een kind na de geboorte erkend wordt door een Nederlandse man of vrouw, krijgt het niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Neem voor meer informatie contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 010.