U kunt de achternaam van uw eerste kind kiezen. De volgende kinderen uit dezelfde relatie krijgen dan allemaal dezelfde achternaam. 

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw kind de achternamen van u en uw partner geven: een dubbele achternaam dus.  

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u alleen in 2024 de achternaam laten aanpassen naar de achternamen van u en uw partner. Daar moet u wel voor betalen. 

Mogelijke achternamen

 • Achternaam vader / duomoeder
 • Achternaam moeder 
 • Achternaam moeder + achternaam vader / duomoeder
 • Achternaam vader / duomoeder + achternaam moeder 

Voorbeeld 

 • de achternaam ouder 1, bijvoorbeeld Jansen 
 • de achternaam van ouder 2, bijvoorbeeld Korthals Altes 
 • de achternaam van ouder 1 en de achternaam van ouder 2, bijvoorbeeld 
  • Jansen Korthals Altes 
  • Korthals Altes Jansen 

Goed om te weten over de dubbele achternaam

 • Een kind kan maximaal 2 achternamen krijgen. Een uitzondering is een combinatie met een al bestaande dubbele achternaam zoals “Korthals Altes” in het voorbeeld. Korthals Altes geldt als 1 naam. 
 • Er komt geen verbindingsstreepje tussen de beide achternamen. 
 • Ook al kiest u een dubbele achternaam, uw kind kan later maar 1 van beide achternamen doorgeven. Uw kind kiest dan zelf welke. Dus in het voorbeeld: Jansen of Korthals Altes. 

Hoe regelen?

Hoe u de achternaam van uw keuze regelt, dat hangt af van uw situatie. 

Krijgt u uw eerste kind? En bent u getrouwd of geregistreerd partner?

Dan krijgt het kind de achternaam van de vader of duomoeder. Wilt u dit? Dan hoeft u niets extra’s te doen. U kunt online doorgeven via de pagina Geboorte doorgeven.

U kunt ook kiezen voor:  

 • de naam van de moeder of  
 • de achternamen van u en uw partner

Regel dit vóór de geboorte van uw kind. Maak een afspraak voor naamskeuze kind. Bel telefoonnummer 14 010.  

Bij de afspraak 

 • moeten beide ouders aanwezig zijn 
 • hun paspoort of ID-kaart meenemen

Krijgt u uw eerste kind? En bent u niet getrouwd of geregistreerd partner?

Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. Wilt u dit? Dan hoeft u niets extra’s te doen. U kunt het online regelen via de pagina Geboorte doorgeven.

U kunt ook kiezen voor: 

 • de naam van de vader / duomoeder of  
 • een combinatie van uw achternamen.  

Regel dit vóór de geboorte van uw kind. De naamskeuze kunt u tegelijk regelen met de erkenning: Maak een afspraak via de pagina Erkenning ongeboren kind.

Bij de afspraak 

 • moeten beide ouders aanwezig zijn 
 • hun paspoort of ID-kaart meenemen

Krijgt u in 2024 een kind? En heeft u oudere kinderen?

Is uw oudste kind, uit dezelfde relatie, geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u ook kiezen voor de dubbele achternaam.

Regel dan voor de geboorte van uw baby de dubbele achternaam van uw oudere kind(eren). U maakt voor hen gebruik van de overgangsregeling.

Uw baby krijgt dan meteen de juiste achternaam. Ook hoeft u met de geboorteaangifte niet naar het gemeentehuis te komen en u betaalt geen kosten voor de aanpassing.

Afspraak dubbele achternaam kind (overgangsregeling)(externe link)

Bent u niet getrouwd? Dan kunt u in één afspraak de achternaam en de erkenning regelen.

Afspraak overgangsregeling en erkenning(externe link)

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Let op, alle kinderen uit 1 relatie krijgen dezelfde achternaam. Dus als u oudere kinderen hebt uit dezelfde relatie, kunt u niet kiezen voor een dubbele achternaam. 

Zijn al de kinderen uit dezelfde relatie geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u de achternaam van uw kind(eren) laten aanpassen naar de achternamen van u én uw partner. Dit kan alleen in 2024. Dit is een overgangsregeling. 

Afspraak dubbele achternaam voor kinderen 

Afspraak overgangsregeling(externe link)

Bij de afspraak

 • moeten beide ouders aanwezig zijn
 • hun paspoort of ID-kaart meenemen

Kosten 

Regelt u de keuze van de achternaam voor de geboorte? Dan is dit gratis.

 • Als getrouwde of geregistreerde partners regelt u dit tijdens een afspraak voor naamskeuze (Bel 14010). 
 • Als ongetrouwde en niet geregistreerde partners tijdens de erkenning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling? Dan betaalt u: 

 • Voor het eerste kind € 75,- 
 • Voor de volgende kinderen € 50,- 

Resultaat

Het duurt even voor de achternaam van uw kind(eren) goed in de Basisregistratie Personen zijn verwerkt. 

 • Is uw kind in Capelle geboren? Dan regelen wij dit binnen 14 dagen. 
 • Is uw kind in een andere gemeente geboren? Dan sturen wij uw aanvraag door naar die gemeente. Die gemeente regelt dan de registratie. 

Zelf controleren in MijnOverheid of app MijnGegevens 

U kunt zelf kijken of de achternaam van uw kind al goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Dit doet u op de website MijnOverheid of via de app MijnGegevens. Lees meer op onze pagina https://www.capelleaandenijssel.nl/mijn-gegevens-bij-de-overheid 

Wanneer kan ik een nieuw paspoort of ID-kaart voor mijn kind aanvragen? 

Staat de achternaam van uw kind goed in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u een nieuw paspoort of ID-kaart [link] aanvragen waar de achternaam ook goed op staat. 

Waar moet u de nieuwe naam doorgeven? 

Staat de achternaam van uw kind goed in de Basisregistratie Personen? Dan wordt dit automatisch ook aangepast in de systemen van andere overheden. Denk aan de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de kinderbijslag. 

Zelf moet u het doorgeven aan andere organisaties zoals de school, de huisarts en de sportclub. 

Buitenlandse nationaliteit

 • Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze.
 • Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten? 
  Dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen.

Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Nederland erkent deze regels meestal wel.