Bent u als ouders niet getrouwd? En heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder uw kind voor de geboorte erkennen. Hiervoor laat u een erkenningsakte maken bij de Burgerlijke Stand.

Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Maak hiervoor een afspraak.

Wilt u dat uw kind de achternaam van uw partner krijgt? Dan moet u de erkenning vóór de geboorte regelen. Tijdens de afspraak kunt u de naamkeuze vastleggen. Na de geboorte kan dit niet meer.

Een afspraak maken(externe link)

Voorwaarden erkenning ongeboren kind

Om uw ongeboren kind te erkennen, moeten:

  • moeder en erkenner beiden aanwezig zijn,
  • moeder en erkenner beiden hun geldig paspoort, id-kaart of rijbewijs meenemen.

Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • geboorteakte van de moeder (als deze nog niet is ingeleverd bij de Burgerlijke Stand),
  • bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden met legalisatiestempels (als deze nog niet is ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).
  • bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden).

Achternaam ongeboren kind

Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

U kunt de achternaam van de erkenner of moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning: Nederlandse nationaliteit

Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Erkenner automatisch gezag per 2023

Sinds 1 januari krijgt de erkenner automatisch het gezag. Er zijn uitzonderingen. 

Ook krijgt de erkenner niet vanzelf gezag over kinderen die voor 2023 geboren zijn. Lees hoe u dat regelt en antwoorden op andere veel gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Veel gestelde vragen gezamenlijk gezag door erkenning(externe link)