Bent u als ouders niet getrouwd? En heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder uw kind voor de geboorte erkennen. Hiervoor laat u een erkenningsakte maken bij de Burgerlijke Stand.

Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Maak hiervoor een afspraak.

Wilt u dat uw kind de achternaam van uw partner krijgt? Dan moet u de erkenning vóór de geboorte regelen. Tijdens de afspraak kunt u de naamskeuze vastleggen. Na de geboorte kan dit niet meer.

Een afspraak maken

Voorwaarden erkenning ongeboren kind

Om uw ongeboren kind te erkennen, moeten:

  • moeder en erkenner beiden aanwezig zijn,
  • moeder en erkenner beiden hun geldig paspoort, id-kaart of rijbewijs meenemen.

Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • geboorteakte van de moeder (als deze nog niet is ingeleverd bij de Burgerlijke Stand),
  • bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden met legalisatiestempels (als deze nog niet is ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).
  • bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden).

Achternaam ongeboren kind

Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

U kunt de achternaam van de erkenner of moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning: Nederlandse nationaliteit

Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Gezag regelen

Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

Naar rechtspraak.nl(externe link)