Zorg & onderwijs

Bijstand en armoedebestrijding

Krijg hulp bij het zoeken naar een baan. Vraag bijstand of een uitkering aan. Schuldhulp. Geldtips. Kindpakket.

Link

Wmo

Plan een afspraak bij het WMO-loket. Het kan druk zijn.

Link

Capelse wegwijzer

Deze website helpt u eenvoudig naar antwoorden op vragen over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin.

Link

Informatiepunten Zorg

Bekijk waar in Capelle u terecht kunt met vragen over zorg en welzijn. Wijkwinkels, wijkteams, Zorgplein en WMO-loket.

Link

Onderwijs

Scholen, peuterspeelzalen, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijs voor volwassenen.

Link

Subsidies

Vraag een welzijnssubsidie aan of een rapportage over de vaststelling ervan. Dit kan met eHerkenning.

Link