Zorg & onderwijs

Bijstand en geldtips

Krijg hulp bij het vinden van een baan. Vraag een uitkering, inkomensregeling of schuldhulp aan.

Link

Capelse wegwijzer

Deze website helpt u eenvoudig naar antwoorden op vragen over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin.

Link

Onderwijs

Scholen, peuterspeelzalen, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijs voor volwassenen.

Link

Wmo

Plan een afspraak bij het WMO-loket. Het kan druk zijn.

Link

Informatiepunten Zorg

Bekijk waar in Capelle u terecht kunt met vragen over zorg en welzijn. Wijkwinkels, wijkteams en Wmo-loket.

Link

Subsidies

Vraag een subsidie aan of dien uw aanvraag tot subsidievaststelling in. Dit kan bij voorkeur met eHerkenning.

Link

Adviesraad Sociaal Domein

Betrokkenen praten mee over het beleid voor Wmo, jeugd en participatie. 

link