De gemeente legt met haar jaarverslagen verantwoording af over gevoerd beleid, de ontwikkelingen en rapporteert over de financiële resultaten.

Subsidieregister

Per kwartaal plaatsen wij een update van het overzicht van alle verleende subsidies. De bedragen zijn niet definitief. Organisaties leggen achteraf verantwoording aan ons af over hun activiteiten. Pas daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het verleende bedrag, moet het verschil aan ons worden terugbetaald.