De gemeente legt met haar jaarverslagen verantwoording af over gevoerd beleid, de ontwikkelingen en rapporteert over de financiële resultaten.

Voorjaarsnota 2022

Bekijk de volledige voorjaarsnota 2022 online op de begrotingsapp.

Jaarstukken 2021

Bekijk de volledige jaarrekening 2021 via de begrotingsapp.

Begroting 2022

Bekijk de volledige begroting 2022 online op de begrotingsapp.

Najaarsnota 2021

De Najaarsnota van 2021 is in te zien via de begrotingsapp.

Voorjaarsnota 2021

Bekijk de volledige Voorjaarsnota 2021 online op de begrotingsapp.

Jaarrekening 2020

De uitgebreide jaarrekening 2020 is in te zien via de begrotingsapp.

Najaarsnota 2020

De Najaarsnota van 2020 is in te zien via de begrotingsapp

Voorjaarsnota 2020

De uitgebreide Voorjaarsnota 2020 is ook in te zien via de begrotingsapp 2020.

Jaarrekening 2019

De uitgebreide jaarrekening 2019 is in te zien via de begrotingsapp.

​ Voorjaarsnota 2019

Subsidieregister

Per kwartaal plaatsen wij een update van het overzicht van alle verleende subsidies. De bedragen zijn niet definitief. Organisaties leggen achteraf verantwoording aan ons af over hun activiteiten. Pas daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het verleende bedrag, moet het verschil aan ons worden terugbetaald.