Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College en de gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
  • Jeugdwet

Sinds 2023 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een eigen website. Daarop staat alle belangrijke informatie, zoals vergaderdata, verslagen en adviezen.

Bezoek de website van de Adviesraad Sociaal Domein

Vragen of ideeën?

Heeft u een vraag aan de Adviesraad of heeft u ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen over een van bovenstaande punten heeft horen we dat graag.

U kunt ons bereiken via e-mail: secretariaat@adviesraadcapelle.nl.

Openbare vergaderingen adviesraad

De vergaderingen vindt plaats op elke 3e dinsdag van de maand van 19 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis. 

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Meld u hiervoor wel aan via e-mail: secretariaat@adviesraadcapelle.nl. In juli en augustus vergadert de adviesraad niet.