De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College en de gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
 • Jeugdwet

Actueel

Logo Adviesraad Sociaal Domein

In 2022 zijn de belangrijkste speerpunten van de Adviesraad:

 • Meer bekendheid geven aan inwoners en organisaties van de activiteiten van de Adviesraad
 • Aandacht voor de communicatie tussen de gemeente en de inwoners, worden de juiste mensen bereikt en voldoende geïnformeerd?
 • Hoe kunnen we signalen en ervaringen van inwoners ophalen?

Vragen of ideeën?

Heeft u een vraag aan de Adviesraad of heeft u ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen over een van bovenstaande punten heeft horen we dat graag.
U kunt ons bereiken via e-mail:

Mail adviesraad@capelleaandenijssel.nl

Openbare vergaderingen adviesraad

De vergaderingen vindt plaats op elke 3e dinsdag van de maand van 19 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis. 

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Meld u hiervoor wel aan via e-mail secretariaat@adviesraadcapelle.nl. In juli en augustus vergadert de adviesraad niet.

Leden

Vergaderdata 2023

 • 17 januari 2023
 • 21 februari 2023
 • 21 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 23 mei 2023
 • 20 juni 2023