De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College en de gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
 • Jeugdwet

Actueel

Logo Adviesraad Sociaal Domein

In 2022 zijn de belangrijkste speerpunten van de Adviesraad:

 • Meer bekendheid geven aan inwoners en organisaties van de activiteiten van de Adviesraad
 • Aandacht voor de communicatie tussen de gemeente en de inwoners, worden de juiste mensen bereikt en voldoende geïnformeerd?
 • Hoe kunnen we signalen en ervaringen van inwoners ophalen?

Vragen of ideeën?

Heeft u een vraag aan de Adviesraad of heeft u ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen over een van bovenstaande punten heeft horen we dat graag.
U kunt ons bereiken via e-mail:

Mail adviesraad@capelleaandenijssel.nl

Openbare vergaderingen adviesraad

De vergaderingen vindt plaats op elke 3e dinsdag van de maand van 19 uur tot 21:30 uur. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen vindt de vergadering plaats op het gemeentehuis of digitaal via Zoom. 

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Meld u hiervoor wel aan via e-mail secretariaat@adviesraadcapelle.nl. In juli en augustus vergadert de adviesraad niet.

Leden

Vergaderdata 2023

 • 17 januari 2023
 • 21 februari 2023
 • 21 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 23 mei 2023
 • 20 juni 2023