U heeft het recht om te weten hoe en waarom gemeente Capelle aan den IJssel uw persoonsgegevens gebruikt. Daarom kunt u vragen om uw gegevens in te zien, te verbeteren of aanvullen en soms ook om ze te verwijderen, af te schermen. Bent u het er niet mee eens dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

U heeft het recht om te weten hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

U kunt ons vragen:

 • uw gegevens in te zien
 • uw gegevens te rectificeren (verbeteren of aanvullen), of
 • uw gegevens (indien mogelijk) laten verwijderen
 • om beperking of afscherming van uw gegevens
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens

Meer over privacyrechten

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Om ons werk goed te kunnen doen en u zo goed mogelijk te kunnen helpen gebruiken wij en de instellingen waarmee we samenwerken persoonsgegevens van u.

Als u zorg of ondersteuning van ons nodig heeft, hebben we daarvoor een aantal van uw gegevens nodig. We mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel dat met u is besproken en niet voor enig ander doel. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitzonderingen

Bij uitzondering gebruiken we uw gegevens voor een ander doel dan met u besproken is. We doen dit alleen als dit volgens de wet mag. Ook gebruiken we dan alleen de noodzakelijke gegevens. In alle gevallen behoudt u uw privacyrechten.

Voorbeelden:

 • Als u bepaalde regels heeft overtreden, of als wij daarvan een vermoeden hebben, kunnen we uw gegevens vastleggen en uitwisselen.
 • Als we een dwangaanpak (moeten) opleggen, zoals bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde of bij verdenking van fraude, kunnen we uw gegevens vastleggen en uitwisselen.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Meestal geeft u de gegevens zelf aan ons, omdat we ze nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat we hiervoor informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen, mogen raadplegen.

Als we gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor een hulpvraag bespreken we dit vooraf met u. Om medische gegevens over u van een behandelaar te krijgen, hebben we een ondertekende verklaring van u nodig. We leggen in alle gevallen duidelijk aan u uit waar we de gegevens voor nodig hebben. Zodat u een goede keuze kunt maken uit het aanbod van hulp- of dienstverleners.

Delen van uw gegevens

Soms delen we uw gegevens met anderen. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de zorg die u nodig heeft. Dit bespreken we van tevoren met u en we vragen om uw medewerking en (zo nodig) toestemming.

Soms delen we uw gegevens zonder dat u dit (direct) weet. Dit doen we alleen als andere belangen zwaarder wegen dan die van u.

Voorbeelden:

 • melding over huiselijk geweld
 • melding kindermishandeling
 • melding bij jeugdbescherming
 • de opsporing van fraude
 • een ernstig voorval in de wijk
 • onderzoek

Soms gebruiken we uw persoonsgegevens om onderzoek uit te voeren of statistieken te verzamelen. Er zijn hierbij 3 mogelijkheden:

 • In de meeste gevallen maken we die gegevens anoniem, zodat niemand weet dat dit onderzoek met uw gegevens wordt uitgevoerd.
 • Kan het onderzoek niet anoniem worden uitgevoerd? Dan vragen we u altijd van tevoren of u aan het onderzoek mee wilt doen. Wilt u niet meedoen, gebruiken we uw gegevens niet.
 • We vragen u niet om toestemming als dit niet goed mogelijk of onwenselijk is.

Bewaren

Het bewaren van gegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig is.

Uw gegevens inzien

Wilt u weten of en welke persoonsgegevens wij van u gebruiken? Dan kunt u vragen om uw gegevens in te zien.

Ga naar de pagina Inzage persoonsgegevens aanvragen.

Uw gegevens laten verbeteren of verwijderen

Bent u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan? Dat het dossier niet compleet is of dat de gegevens niet ter zake doen voor het doel van het dossier?

Dan kunt u ons vragen om uw dossier aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Ga naar de pagina Verbetering of verwijdering persoonsgegevens aanvragen.

Datalek melden

Hebt u via websites van de gemeente toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden over een andere persoon? Meld dit bij onze functionaris gegevensbescherming.

Ga naar de pagina Meld Datalek.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw privacyrechten? Dan kunt u die ook stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving.

Stel uw vraag over Privacy