Bestuur & organisatie

Bestuur

Informatie over de gemeenteraad, het college van B&W, en de burgemeester.

Link

Feiten/cijfers

Vergelijk ons met andere gemeenten. Bekijk statistieken per wijk. Of lees oude bewonersenquêtes terug. 

Link

Organisatie

Opbouw van de gemeentelijke organisatie. Regels waar we ons aan moeten houden. Onze visie. Onze banen.

Link

Denk mee

Denk mee met de gemeente. Cliëntenraad. Burgerparticipatie. Kindercollege. Energiewijzer.

Link