Bestuur & organisatie

Bestuur

Informatie over de gemeenteraad, het college van B&W, en de burgemeester.

Link

Denk en doe mee

Denk mee met de gemeente. Adviesraad Sociaal Domein. Burgerparticipatie. Kindercollege. Groener Capelle.

Link

Organisatie

Opbouw van de gemeentelijke organisatie. Regels waar we ons aan moeten houden. Onze visie. Onze banen.

Link

Feiten/cijfers

Vergelijk ons met andere gemeenten. Bekijk statistieken per wijk. Of lees oude bewonersenquĂȘtes terug. 

Link

Verkiezingen en Referendum

Woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.

link