Heeft u hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om helemaal mee te kunnen doen in de maatschappij? Dan kunt u hulp aanvragen vanuit de Wmo.

Wanneer maakt u een melding Wmo?

 • U heeft hulp nodig.
 • U heeft al hulp, maar heeft die langer nodig dan is afgesproken.
 • U heeft al hulp, maar u heeft meer of minder hulp nodig.

Heeft u geen hulp meer nodig? Dan kunt u de hulp stoppen.

Hulp bij aanvraag

Als u hulp gaat aanvragen, moet u duidelijk maken waar u moeite mee heeft en wat u als oplossing ziet. Vindt u dit lastig, spannend of bent u bang dat u iets vergeet? Dan kunt u vragen of iemand u wil helpen. Dat kan familie of een goede vriend zijn. Maar ook een medewerker van Welzijn Capelle. Dit doen zij gratis en onafhankelijk.

Vraag cliëntondersteuning aan bij Welzijn Capelle

De medewerker van Welzijn Capelle helpt u bij:

 • het kiezen van de juiste woorden voor uw situatie en hulpvraag
 • het maken van keuzes
 • het zoeken naar een passende oplossing met de gemeente.

Bel Welzijn Capelle via telefoonnummer: 010 - 707 49 00.

Stap 1 Hulp aanvragen, verlengen of aanpassen

Om hulp aan te vragen, te verlengen of aan te passen maakt u een Melding Wmo.

Maak een melding Wmo(externe link)

Nodig bij de aanvraag

 • U kunt een persoonlijk plan toevoegen, maar dit hoeft niet.

Stap 2 Persoonlijk plan

U kunt bij uw aanvraag een persoonlijk plan doen. Dit hoeft niet, maar dit plan geeft u de ruimte om in eigen woorden aan te geven wat uw situatie is en hoe u een oplossing ziet.

Geef in het persoonlijk plan aan:

 • Waar heeft u hulp bij nodig: wat kunt u niet meer goed zelf?
 • Hoe is uw probleem tot nu toe opgelost?
 • Waarom is deze oplossing niet meer voldoende? Wat is er veranderd aan uw situatie?
 • Wat zou u zelf kunnen doen om uw vraag op te lossen?
 • Wat zouden uw familie en vrienden kunnen doen om uw vraag op te lossen?
 • Welke hulp wilt u van de Wmo?
 • Wat wilt u weer kunnen met de Wmo?

Persoonlijk plan nasturen

Heeft u uw Melding Wmo al verstuurd? En wilt u voor het gesprek een persoonlijk plan opsturen?

Versturen documenten Wmo(externe link)

Stap 3 Onderzoek

Binnen 6 weken start het Wmo-loket een onderzoek. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van de Wmo.

Dit gesprek kan plaatsvinden via de telefoon, tijdens een huisbezoek of op het gemeentehuis. Bij dit gesprek kunt u familie of mantelzorgers uitnodigen. Ook mag een onafhankelijk cliëntondersteuner van de stichting Welzijn Capelle aanwezig zijn. We bespreken met u:

 • Wat u nog wel kunt.
 • Wat u niet meer kunt.
 • Hoe uw familie en vrienden kunnen helpen.
 • Wat een goede oplossing zou zijn.

Soms kunt u zelf zorg of hulp regelen. Voorbeelden van hulp die u zelf kunt regelen zijn de OpStapBus of een maaltijdservice. Soms biedt het Wmo-loket hulp. 

U kunt dan kiezen tussen hulp in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij hulp in natura krijgt u hulp van een aanbieder van zorg of hulpmiddelen, waarmee de gemeente een contract heeft. Bij een persoonsgebonden budget koopt u zelf de hulp in.

Als u kiest voor een persoonsgebonden budget moet u een pgb-plan invullen. Ook moet u de pgb-zelftest van Per Saldo maken(externe link). Daarna plannen we een extra gesprek in. Tijdens dit gesprek bespreken we het pgb-plan en de uitkomsten van de pgb-zelftest.

Wilt u eerst meer lezen over pgb? Download dan onze informatiefolder.

Stap 4 Aanvragen

Na het gesprek krijgt u een verslag van het Wmo-loket. Als we na het gesprek, meer informatie nodig hebben, dan krijgt u het verslag later per post. Wij vragen u dit verslag goed door te lezen. U kunt dan 3 dingen doen:

 1. Bent u het eens met het verslag? Onderteken het verslag en stuur het zo snel mogelijk terug. Dit geldt dan als aanvraag voor een Wmo-voorziening.
 2. Bent u het niet eens met het verslag? Dan kunt u het verslag terugsturen met uw op- en/of aanmerkingen. Ook dan geldt het verslag als een aanvraag.
 3. Stuurt u het gespreksverslag niet ondertekend terug, dan doet u geen aanvraag. Het Wmo-loket sluit uw melding af.

Versturen documenten Wmo(externe link)

Stap 5 Besluit

Binnen 2 weken na uw aanvraag, krijgt u een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit is het besluit van de gemeente.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na het besluit. In het besluit staat hoe u dat doet.

Hulp stoppen

Heeft u geen hulp meer nodig? Dan kunt u de hulp stoppen.

Wmo-hulp stoppen(externe link)

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor bepaalde Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage. In 2024 is deze bijdrage maximaal € 20,60 per maand. Dit geldt voor de voorzieningen voor:

 • huishoudelijke ondersteuning,
 • individuele begeleiding,
 • groepsbegeleiding en
 • persoonlijke verzorging.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK)(externe link) int deze eigen bijdrage.

Voor het Wmo-vervoer: Trevvel Samen, betaalt u ritprijzen.

Informatiefolder pgb

Download hier de informatiefolder pgb.