Gaat het vriezen? Dan strooien we wegen en fietspaden. Zodat het niet te glad wordt.

Kijk waar we in Capelle strooien

De wegen en fietspaden strooien we voordat het glad wordt. We rijden een vaste strooiroute. 

Maar de strooiwagens kunnen niet overal komen. Bijvoorbeeld fietsbruggen, ingangen naar openbare gebouwen, zoals het ziekenhuis, metrostations en hellingen bij winkelcentra. Daar strooien we met de hand.

Bij gladheid door sneeuw of ijzel, strooien we eerst de hoofdwegen. Daarna pakken we de andere wegen binnen de strooiroutes aan.

Gratis strooizout ophalen

Bij gladheid kunt u ook zelf uw stoep strooien. Woont u in Capelle? Dan kunt u van november tot april gratis strooizout ophalen. Vanaf dit seizoen kunt u alleen zout ophalen in een eigen emmer of zak. Neem dus zelf een emmer of een zak mee, daar kunt u het zout in doen. Wel zo duurzaam!

U kunt het strooizout ophalen bij:

 • Milieustraat, Groenedijk 12:
  • maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en
  • zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Spoorlaan 18:
  De hele week staat er een zoutkist voor de ingang van het terrein.

Scholen, verenigingen en andere instellingen

Bij enkele scholen, verenigingen en andere instellingen hebben we strooikisten geplaatst. Zodat leden en werknemers daar zelf zout kunnen strooien.

Heeft uw school, vereniging of instelling ook behoefte om zelf voor het strooien te zorgen? Neem dan contact met ons op. Dan bekijken we of dit mogelijk is.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over strooien bij gladheid:

Foto van een strooiwagen op een besneeuwde weg

In welke straten wordt er gestrooid?

Bovenaan deze pagina bij 'Kijk waar we in Capelle strooien' kunt u op de plattegrond zien in welke straten de gladheidbestrijding wel en niet strooit .

Het uitgangspunt is dat er op grote wegen een goede doorgang is en dat elke route binnen drie en een half uur is gestrooid. Dit betekent dat de gemeente niet strooit en geen sneeuw ruimt in woonstraten met een lage verkeersdruk en op woonerven. Bovendien is het effect van strooien in straten waar haast geen verkeer is minimaal, omdat het zout niet ingereden wordt en ontstaat er alleen schijnveiligheid.

In welke straten ruimt de gemeente sneeuw?

Bovenaan deze pagina bij 'Kijk waar we in Capelle strooien' kunt u op de plattegrond zien in welke straten de gemeente wel en niet ruimt.

Wanneer gaat de gemeente sneeuwruimen?

Als bij aanhoudende sneeuwval een sneeuwdek ontstaat. De gemeente ruimt dan bruggen en grote wegen met de bijbehorende fietspaden volgens vastgestelde routes. Ook wordt er dan gestrooid.

Hoe bepaalt de gemeente of het nodig is te strooien?

Dit wordt bepaald door gebruik te maken van:

 • informatie van de Meteodienst
 • eigen gladheids-meetpunten*
 • eigen waarneming
 • meldingen die binnenkomen via de centrale meldkamer van de politie


*De gladheids-meetpunten zijn aan de Burgemeester Beresteijnlaan en de Nijverheidstraat. Dit zijn de koudste plekken van Capelle aan den IJssel. Hieruit kan informatie gehaald worden als wegdektemperatuur en restzout.

Wat kan ik als inwoner zelf doen bij gladheid?

 • Houd uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij. Als zoveel mogelijk mensen dit doen, dan blijven de woonwijken goed begaanbaar voor u en andere voetgangers. U kunt tijdens het strooiseizoen (vanaf 1 november 2023 tot en met 1 april 2024) gratis strooizout halen bij de locaties die op deze pagina staan.
 • Wees u bewust van de weersomstandigheden.
 • Pas uw verkeersgedrag aan.

Waar kan ik als inwoner van Capelle een melding doorgeven over de gladheid in mijn buurt?

 • Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010.
 • Buiten kantooruren kunt u de politie bellen op telefoonnummer (0900) 8844.

Wie is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in Capelle aan den IJssel?

Afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Waar kan ik als inwoner van Capelle een schademelding doorgeven door de gladheid in mijn buurt?

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden door nalatigheid van de gemeente Capelle aan den IJssel tijdens gladheid, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Een aansprakelijkheidstelling wordt alleen schriftelijk geaccepteerd. Het schadeformulier kunt u samen met alle relevante informatie zoals politierapport, getuigenverklaringen en schade opnamerapport, sturen naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
T.a.v. afdeling Administraties onder vermelding van schademelding
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Welke vorm van gladheidsbestrijding past de gemeente toe?

In gemeente Capelle aan den IJssel wordt het natzout-strooisysteem gebruikt. Dit systeem heeft direct effect en houdt dit voor langere tijd vast met minder zout. Het blijft goed liggen en dat is ook goed voor onze flora en fauna. Doordat het zich direct hecht aan het wegdek, waait het niet zomaar de berm in en worden planten niet beschadigd. Kortom, duurzaam en verantwoord!

In het algemeen strooit de gemeente voordat het glad is. Dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij sneeuw bijvoorbeeld wordt er soms besloten om te strooien als het glad is.

De voordelen op een rij van strooien voordat het glad is:

 • Hogere verkeersveiligheid door strooien voordat de gladheid optreedt
 • Zoveel mogelijk rekening kunnen houden met spitstijden
 • Minder zoutgebruik (beter voor het milieu en beter voor de kosten)
 • Efficiëntere inzet van personeel en middelen.

Is strooien schadelijk voor het milieu?

Bij de gladheidbestrijding wordt gebruikgemaakt van strooimiddelen die een schadelijke invloed hebben op het leefmilieu. De gemeente Capelle aan den IJssel past daarom de natzout-methode toe. Met deze methode wordt de milieuschade zo beperkt mogelijk gehouden, omdat er minder zout per vierkante meter nodig is en er minder zout verwaait.

Waarom worden de fietspadpaaltjes verwijderd in het strooiseizoen?

In het strooiseizoen worden de fietspadpaaltjes en fietssluizen verwijderd die in de strooiroute zitten, omdat het voor de chauffeurs anders teveel tijd kost de palen neer en op te klappen tijdens een strooi-actie.