Eind januari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is een combinatie van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting. Vanaf 2022 betaalt u geen hondenbelasting meer.

Kijk wat u aan gemeentebelasting moet betalen

U logt in met DigiD(externe link).

Met deze inkomsten onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering, sportvelden en andere voorzieningen in de gemeente.

Afvalstoffenheffing

U betaalt een bedrag voor het ophalen, afvoeren en gescheiden verwerken van uw huishoudelijk afval. Dit bedrag noemen we een heffing. De gemeente is verplicht om afval op te halen. Het maakt daarom niet uit of u wel of geen gebruik maakt van deze dienst.

De bedragen voor de afvalstoffenheffing zijn in 2024:

 • Eenpersoonshuishouden: € 226,37
 • Tweepersoonshuishouden: € 264,78
 • Huishouden van meer dan 2 personen: € 296,52

Rioolheffing

U betaalt een bedrag voor het gebruik en onderhoud van de riolering. Dit noemen we rioolheffing. Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaalt u ook voor de aansluiting op het rioolstelsel.

De bedragen voor de rioolheffing zijn in 2024:

 • Gebruiker woning: € 51
 • Eigenaar woning: € 69 per pand
 • Eigenaar bedrijfspand: € 69 per pand

Gebruikers van een bedrijfspand

Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u het water dat u gebruikt. Daarom krijgt u halverwege het jaar en formulier Rioolbelasting. Vul daarop uw waterverbruik in.

In 2024 betaalt u voor wat u in 2023 heeft gebruikt.

Voor 2023:

 • Tot 250 m3: € 51
 • Tot 500 m3: € 102
 • Tot 750 m3: € 153

Iedere keer dat u over een grens van 250 m3 gaat, betaalt u € 51 extra.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning, winkel of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen. De hoogte hiervan is een deel van de WOZ-waarde.

Dit deel voor 2024 is:

 • Eigenaar woning: 0,0728 %
 • Eigenaar niet-woning: 0,2746 %
 • Gebruiker niet-woning: 0,2238 %

Zie ook: WOZ-waarde en taxatieverslag

Logiesbelasting

 • Per overnachting, per persoon: € 1,30.