Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u ons om kwijtschelding vragen. Kwijtschelding kunnen we verlenen voor voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Kwijtschelding aanvragen

U logt in met DigiD(externe link).

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw financiële situatie. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is de kans groot dat u geen belasting hoeft te betalen (kwijtschelding krijgt). Let op: als u vermogen heeft, krijgt u meestal geen kwijtschelding. Denk aan spaargeld, de overwaarde van uw huis of de waarde van een caravan.

U krijgt uiterlijk na 4 maanden een reactie.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar geen belasting hoefde te betalen aan de gemeente, is het mogelijk dat u dit jaar automatisch kwijtschelding krijgt. Daarvoor controleren we uw gegevens bij uitkeringsinstantie UWV, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de belastingdienst en de basisregistraties van alle gemeenten (GBA-V).

Schriftelijk aanvragen

Formulier verzoek kwijtschelding gemeente Capelle aan den IJssel (pdf, 757 Kb)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Unit Belastingen
Postbus 70
2900 AB 
Capelle aan den IJssel

Niet eens met de beslissing?

Krijgt u geen kwijtschelding en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan.

Het hoofd Belastingen besluit of u kwijtschelding krijgt of niet. Als u het niet eens bent met zijn besluit, kunt u dit laten toetsen door het college van burgemeester en wethouders, dit noemen we administratief beroep.

Beroep

Neem in uw beroep op:

  • het aanslagnummer
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • als bijlage: bewijsstukken zoals taxaties van waardevolle bezittingen en bankafschriften.

Stuur uw beroep naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
College van burgemeester en wethouders
Beroep kwijtschelding
Postbus 70 
2900 AB Capelle aan den IJssel

Antwoord

U krijgt uiterlijk binnen 12 weken antwoord.