Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een afspraak met de WOZ-taxateur.

U kunt dan uw vragen stellen. En we bekijken samen of gemeente de waarde juist heeft vastgesteld. We kunnen de WOZ-waarde aanpassen naar aanleiding van het gesprek.

Een afspraak met een WOZ-taxateur maakt u via het KlantContactCentrum (KCC)

Bel 14010

Noem hierbij de volgende punten:

 • het adres van de woning / het pand
 • uw vraag over de WOZ-waarde, in het kort
 • wanneer we u kunnen terugbellen: op welke werkdag en tijdstip

De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van woningen en bedrijfspanden. Als eigenaar betaalt u hierover OZB-belasting. Ook als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u ook OZB.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van uw woning?

De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van woningen en bedrijfspanden. Hiervoor kijken we onder andere naar:

 • verkoopprijzen van vergelijkbare panden
 • eventuele verbouwingen

Bij de WOZ-waarde hebben we het altijd over de waarde van 1 januari vorig jaar. Dit noemen we de waardepeildatum. Dus in uw belastingaanslag van 2024 gaan we uit van de waarde op 1 januari 2023.

Video waarderingskamer

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde(externe link). Dit is een video van de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert en beoordeelt hoe gemeenten de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) uitvoeren.

WOZ-beschikking of taxatieverslag bekijken

Kunt u uw WOZ-beschikking niet meer vinden? Of wilt u het taxatieverslag van uw woning bekijken? U kunt beide documenten bekijken en downloaden via de online Belastingbalie.

Bekijk uw WOZ-beschikking of uw taxatieverslag

U logt in met DigiD(externe link).

Wilt u namens een bedrijf een taxatieverslag opvragen? Gebruik hiervoor het contactformulier(externe link).

Via de online belastingbalie kunt u direct de documenten bekijken en downloaden. Vraagt u een taxatieverslag op? Dan proberen we dit binnen een week naar u toe te sturen. Soms kan dit door drukte langer duren.

Inhoud taxatieverslag

Het taxatieverslag van onroerend goed bevat:

 • gegevens van het kadaster over het gebouw
 • (bijzondere) kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling
 • het bouwjaar en de grootte van het gebouw
 • de verkoopprijzen en WOZ-waarden van 3 vergelijkbare gebouwen (alleen bij woningen).

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw gebouw? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen de WOZ

 • U logt in met DigiD(externe link).
 • U kunt ook foto’s of andere bestanden als bijlage toevoegen.

Maakt u bezwaar? Dan moet u de belastingaanslag wel betalen. Krijgt u gelijk en moet u daardoor minder betalen. Dan krijgt u terug wat u teveel heeft betaald.

Reactie op bezwaar

U krijgt op zijn laatst 31 december van dit jaar een reactie op uw bezwaar. We mogen hier lang over doen van de wet. Dit is zo omdat we heel veel aanslagen tegelijk versturen en dus ook veel bezwaren tegelijk kunnen krijgen.