Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand? Dan bepaalt de gemeente ieder jaar de waarde van uw pand. Hierover betaalt u belasting. U kunt het taxatieverslag opvragen bij de online Belastingbalie.

Uw WOZ-beschikking bekijken of uw taxatieverslag opvragen

U logt in met DigiD(externe link).

Bedrijven kunnen het contactformulier(externe link) gebruiken om het verslag op te vragen.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van uw woning?

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde kijken we onder andere naar verkoopprijzen uit het Kadaster en naar vergelijkbare gebouwen die verkocht zijn rond de peildatum. Ook gebruiken we bijvoorbeeld informatie over de grootte van de woning en over eventuele verbouwingen.

Op basis van deze WOZ-waarde berekenen we hoeveel OZB-belasting u betaalt. Het gaat om de waarde op 1 januari van het voorafgaande belastingjaar (peildatum).

Video 'Waarom stijgt mij WOZ-waarde?'

Bekijk ook de video Waarom stijgt mij WOZ-waarde?(externe link) van de waarderingskamer op Vimeo.

Inhoud verslag

Het taxatieverslag van onroerend goed bevat:

  • de aanduiding van het gebouw en kadastrale gegevens;
  • (bijzondere) kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling;
  • de aard, het bouwjaar en de grootte van het gebouw;
  • de verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare gebouwen (alleen bij woningen).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw gebouw? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. U logt in met DigiD(externe link).

Bezwaar maken tegen de WOZ