Wilt u weten hoe u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? 

Bekijk uw persoonlijke gegevens op Overheid.nl(externe link)

Een bepaald dossier inzien

Heeft u veel contact met een afdeling? En worden daarbij gegevens van u bijgehouden? Dan kunt u altijd die informatie opvragen bij die afdeling en/of uw contactpersoon. Hiervoor hoeft u niet officieel om inzage te vragen.

Wilt u zien of en hoe u in andere registers van de gemeente vermeld staat? Dan vraagt u om inzage.

Inzage persoonsgegevens aanvragen 

U logt in met DigiD(externe link)

U kunt vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij dit doen, moet het duidelijk zijn om welke gegevens het gaat, waarvoor we ze gebruiken, hoe we aan deze gegevens komen en met wie we de gegevens delen.

Wilt u inzage in gegevens van u die over werk en inkomen gaan? Dit kunt u aanvragen bij het inlichtingenbureau(externe link).

U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Dit was voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Met uw DigiD controleert u uw gegevens eenvoudig via Mijn.overheid.nl(externe link).

Welke organisaties uw gegevens uit de BRP kunnen krijgen, leest u op www.rijksoverheid.nl(externe link)

Behandeling

Wij moeten er zeker van zijn dat wij aan de juiste persoon gegevens verstrekken. Daarom kunt het inzageverzoek via DigiD doen. Als wij uw inzageverzoek behandelen, moet het voor ons duidelijk zijn welke gegevens u wilt inzien. Als wij hierover vragen hebben, benaderen wij u. Staan er in uw dossier ook persoonsgegevens van anderen dan kan het zijn dat u die gegevens niet te zien krijgt omdat dit hun belang schaadt. Binnen een maand ontvangt u het besluit.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? Dan kunt u een klacht bij ons indienen of rechtstreeks bij de autoriteit persoonsgegevens(externe link).