U kunt uw persoonsgegevens bij de gemeente altijd inzien. Op welke manier dat het snelst gaat, ligt aan welke gegevens u wilt inzien:

  • uw gegevens inzien in de BRP
  • een bepaald dossier inzien
  • over werk en inkomen
  • inzage in persoonsgegevens aanvragen 

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u weten hoe u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? 

Hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens staan in de BRP, kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent. 

Bekijk uw persoonlijke gegevens op mijn.overheid.nl(externe link)

U kunt uw gegevens ook bekijken in de MijnGegevensApp van Mijn overheid.

U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Bijvoorbeeld door uw verhuizing door te geven. Soms kunt u ook persoonsgegevens laten corrigeren in de BRP.

Welke organisaties uw gegevens uit de BRP kunnen krijgen, leest u op www.rijksoverheid.nl(externe link)

Een bepaald dossier inzien

Heeft u veel contact met een afdeling? En worden daarbij gegevens van u bijgehouden? Dan kunt u altijd die informatie opvragen bij die afdeling en/of uw contactpersoon. Hiervoor hoeft u niet officieel om inzage te vragen.

Gegevens over Werk en inkomen

Wilt u gegevens inzien over uw werk en inkomen? Vragen inzage bij het inlichtingenbureau(externe link).

Inzage persoonsgegevens aanvragen

Wilt u zien of en hoe u in andere registers van de gemeente vermeld staat? Dan vraagt u om inzage.

Inzage persoonsgegevens aanvragen 

U logt in met DigiD(externe link)

U kunt vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij dit doen, moet het duidelijk zijn om welke gegevens het gaat, waarvoor we ze gebruiken, hoe we aan deze gegevens komen en met wie we de gegevens delen.

Behandeling

Wij moeten er zeker van zijn dat wij aan de juiste persoon gegevens verstrekken. Daarom kunt het inzageverzoek via DigiD doen. Als wij uw inzageverzoek behandelen, moet het voor ons duidelijk zijn welke gegevens u wilt inzien. Als wij hierover vragen hebben, benaderen wij u. Staan er in uw dossier ook persoonsgegevens van anderen dan kan het zijn dat u die gegevens niet te zien krijgt omdat dit hun belang schaadt. Binnen een maand ontvangt u het besluit.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? 

Dan kunt u een klacht indienen: