Bent u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan? Dat het dossier niet compleet is of dat de gegevens niet ter zake doen voor het doel van het dossier?

Dan kunt u ons vragen of we uw gegevens aanpassen, aanvullen, afschermen of verwijderen.

Verbetering of verwijdering persoonsgegevens aanvragen

U logt in met DigiD(externe link).

Wij zullen uw aanvraag dan beoordelen en de gegevens al dan niet aanpassen.

Let op: aanpassen is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens gebruikt moeten worden. Als we het dossier niet kunnen aanpassen, kunt u er nog wel een eigen verklaring in laten opnemen. Soms kunnen we uw gegevens afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien. Dit doen we vooral met medische gegevens.

Behandeling van uw aanvraag

Wij moeten er zeker van zijn dat wij aan de juiste persoon gegevens verstrekken. Daarom kunt het verzoek via DigiD doen. Als wij uw verzoek behandelen, moet het voor ons duidelijk zijn welke gegevens u gecorrigeerd wilt zien. Als wij hierover vragen hebben, benaderen wij u. Staan er in uw dossier ook persoonsgegevens van anderen dan kan het zijn dat u die gegevens niet te zien krijgt omdat dit hun belang schaadt. Binnen een maand ontvangt u het besluit.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? 

Dan kunt u een klacht indienen: