Op overheid.nl staan alle geldende regels voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Voor het gemak hebben we ze hieronder ook nog voor u op een rij gezet.

Ga naar overheid.nl

Wie binnen de gemeente een beslissing mag nemen hangt af van het onderwerp: de gemeenteraad, het college van Burgemeester &Wethouders of de Burgemeester.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels, geboden en verboden die alleen in Capelle gelden en zijn een aanvulling op de landelijke wet- en regelgeving.

Lees meer over de APV van Capelle aan den IJssel.

Categorieën

Bestuur en recht

Financiën en economie

Samenleving

Sociale Zaken IJsselgemeenten

Deze regels worden vastgesteld door de raad of het college van gemeente Capelle aan den IJssel en uitgevoerd door IJSSELgemeenten.