In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Deze regels gelden alleen in Capelle en zijn een aanvulling op de landelijke wet- en regelgeving.