Maakt u zich ongerust over iemand (van 16 jaar of ouder) met psychische problemen? Krijgt de persoon niet de juiste hulp of wil de persoon geen hulp? Neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente.

Online melden: verplichte psychische zorg nodig

Of bel 14010. Dit nummer is bereikbaar als het gemeentehuis open is. Geef aan dat het om een melding verplicht psychische zorg (Wet verplichte GGZ) gaat, u wordt dan doorverbonden met een contactpersoon van het meldpunt.

Wanneer melden?

Maak een melding als u de punten hieronder herkent: 

 • U maakt zich ongerust over iemand (van 16 jaar of ouder) met psychische problemen.
 • Er is een risico dat deze persoon schade veroorzaakt voor zichzelf of anderen. Daarbij kan het kan gaan om lichamelijke, geestelijke, financiële of sociale problemen.
 • De persoon krijgt niet de juiste hulp of wil geen hulp.

Twijfelt u of er verplichte zorg nodig is? Meld het dan toch, dan kunnen mensen die ervoor opgeleid zijn met u meedenken en verwijzen naar de juiste hulp.

Jonger dan 16 jaar

Bij de gemeente kunt u geen melding maken van personen jonger dan 16 jaar. Maakt u zich zorgen over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)(externe link).

Wat gebeurt er met uw melding?

We onderzoeken óf en welke hulp nodig is. Dit doen we samen met onder andere politie, sociaal wijkteams, GGZ, het zorg- en veiligheidshuis en de familie of de omgeving. Ook nemen we contact op met de persoon zelf om te horen hoe hij/zij zijn/ haar situatie ziet. Dit onderzoek duurt maximaal 14 dagen. 

U krijgt altijd een bevestiging als we uw melding ontvangen. Lees op de pagina Privacy hoe we omgaan met uw gegevens.

We maken een verslag van het onderzoek waarin we aangeven of er verplichte zorg nodig is. Over de dit verslag geven we alleen informatie aan:

 • de persoon zelf
 • directe familie
 • betrokkenen bij de zorg voor de persoon,
 • de wettelijke vertegenwoordiger

Als we tijdens het onderzoek merken dat er geen verplichte zorg nodig is, gaan we samen met u in gesprek over andere vormen van zorg.

Als er wel verplichte zorg nodig is, dan vragen we aan Openbaar Ministerie toestemming voor verplichte zorg (zorgmachtiging). De rechter beslist.

Wie kan melden?

Iedereen die zich ongerust maakt over iemand met psychische problemen kan dit melden. Vaak kunt u dit het beste inschatten als u een de persoon goed kent of vaak ziet. 

U kunt anoniem melden. U geeft uw naam dan wel aan ons door, maar wij delen uw naam niet met anderen. Uw gegevens zijn dan alleen bekend bij het meldpunt.

Welke informatie hebben we nodig?

We vragen u zo volledig mogelijk te beschrijven wat u weet, omdat we dan zo goed mogelijk kunnen helpen. We vragen:

 • de naam van de persoon die hulp nodig heeft
 • uw contactgegevens (als u anoniem wilt blijven delen we deze niet met anderen. Uw gegevens zijn dan alleen bekend bij het meldpunt).
 • hoe u de persoon kent
 • waarom u zich zorgen maakt
 • uw indruk van de persoon:
  • wat doet de persoon (gedrag)
  • hoe ziet zijn/haar woning en omgeving eruit (leefomgeving)
  • met wie heeft de persoon contact of juist niet (sociale contacten)
 • het netwerk van de persoon
  • familie
  • vrienden en bekenden
  • mensen die vrijwillig zorg bieden (mantelzorger)
  • professionals die zorg bieden
  • andere betrokkenen

Hulp voor de familieleden

Wilt u met iemand in vertrouwen praten hoe u met de situatie kunt omgaan? Of wilt u contact met mensen die ongeveer hetzelfde meemaken? Dan kunt u contact opnemen met iemand die dit voor haar/zijn werk doet, een familievertrouwenspersoon.

Website landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen(externe link)