Belastingen

Belasting betalen

Betaal via automatische incasso. Tref een betalingsregeling en voorkom extra kosten.

Link

Belastingbalie

Regel uw gemeentelijke belastingzaken online.

link

Kwijtschelden

Heeft u recht op kwijtschelding?

Link

Soorten belastingen en bedragen

Waarvoor betaalt u belasting? En hoeveel betaalt u?

link

Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de belastingaanslagen?

link

Hondenbelasting

Meld uw hond aan of geef een wijziging door.

Link

Rioolbelasting gebruikers bedrijfspanden

Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u achteraf op basis van uw verbruik. Daarom moet u uw waterverbruik doorgeven.

link

WOZ en taxatieverslag

Vraag een taxatieverslag aan om te zien hoe uw WOZ is bepaald.

Link

Folder Belastingen 2018

Bekijk de folder Gemeentelijke Belastingen 2018 (pdf, 1,99 Mb).

link