Belastingen

Belasting betalen

Betaal uw belasting online, via incasso of tref een betalingsregeling.

Link

Soorten belastingen en bedragen

Waarvoor betaalt u belasting? En hoeveel betaalt u?

link

Belastingbalie

Regel uw gemeentelijke belastingzaken online

link

Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de belastingaanslagen?

link

WOZ en taxatieverslag

Vraag een taxatieverslag aan om te zien hoe uw WOZ is bepaald.

Link

Kwijtschelden

Heeft u recht op kwijtschelding?

Link

Hondenbelasting

Meld uw hond aan of geef een wijziging door.

Link