Belastingen

Belasting betalen

Betaal via automatische incasso. Tref een betalingsregeling  en voorkom extra kosten.

Link

Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de belastingaanslagen?

link

Hondenbelasting

Meld uw hond aan of geef een wijziging door.

Link

Soorten belastingen en bedragen

Waarvoor betaalt u belasting? En hoeveel betaalt u?

link

WOZ en taxatieverslag

Vraag een taxatieverslag aan om te zien hoe uw WOZ is bepaald.

Link

Belastingbalie

Direct naar de Belastingbalie om uw belastingzaken te regelen.

link

Kwijtschelden

Heeft u recht op kwijtschelding?

Link