Wie geld wil inzamelen in Capelle heeft een vergunning nodig. We controleren of de organisatie aan de regels voldoet. Er mag één organisatie per week aan de deur geld inzamelen.

Wilt u weten of een organisatie deze week geld mag inzamelen? Bekijk dit in de agenda van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ze noemen dit het collecterooster.

Wilt u geld inzamelen? Kijk dan eerst welke week nog vrij is. En vraag daarna uw vergunning aan.

Bekijk het collecterooster van Capelle(externe link)

Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen via het contactformulier.

We vragen u om persoonsgegevens. Daarom vinden we e-mail niet veilig genoeg. Met het contactformulier zijn uw gegevens veilig.

Schrijf het volgende in uw bericht

  • dat het om een aanvraag collectevergunning gaat
  • het doel van de inzameling
  • de organisatie
  • de gewenste periode van collecteren. Controleer eerst of de periode nog vrij is in het collecterooster van Capelle(externe link)

En stuur de volgende documenten mee:

  • inschrijving van de organisatie bij de Kamer van Koophandel
  • een afschrift van de jaarrekening
  • kopieën van het paspoort of de ID-kaart van de bestuursleden

Kosten

Een vergunning om te mogen collecteren is gratis.

Voorwaarden

U kunt alleen een aanvraag indienen voor een vrije periode.

We controleren of het doel waarvoor u wilt collecteren, niet te veel overeenkomt met andere doelen waarvoor al wordt gecollecteerd.

CBF-Keurmerk

Landelijke en niet-lokale organisaties moeten een keurmerk hebben van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Lokale organisaties hoeven dat niet. Uw organisatie is lokaal, als:

  • uw organisatie in de Kamer van Koophandel staat ingeschreven op een adres in Capelle, of
  • u geld ophaalt voor een Capels doel.

Bibob-onderzoek

Bij de aanvraag van deze vergunning kunnen we een integriteitsonderzoek doen. De unit Veiligheid neemt dan contact met u op. Lees meer over Integriteitsonderzoek (Wet Bibob). 

Reactie

U krijgt binnen 3 weken een reactie of u wel of niet geld mag inzamelen.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Aan welke regels een collecte moet voldoen is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.