Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Wilt u een overheidsopdracht doen? Dan kunnen we de integriteit van u en uw bedrijf onderzoeken.  

De overheid wil geen criminele activiteiten financieren of mogelijk maken. En eerlijke ondernemers beschermen. Daarvoor is de Wet Bibob. In deze wet staat wanneer en hoe we uw integriteit moeten onderzoeken. 

Wie onderzoeken we? 

De gemeente mag uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u bijvoorbeeld: 

  • een vergunning of subsidie aanvraagt 
  • zich inschrijft voor een overheidsopdracht 
  • vastgoed van de overheid koopt 
  • vastgoed aan de overheid verkoopt 

Start onderzoek 

U vraagt de vergunning aan die u wilt hebben. Of u schrijft zich in voor de opdracht. Als daarbij een Bibob-onderzoek nodig is, geeft de afdeling die uw aanvraag behandelt dit door aan de unit Veiligheid.  

Van de unit Veiligheid krijgt u een brief met een Bibob-formulier. Vul het formulier in en voeg de gevraagde documenten toe. 

Daarnaast verzamelen we ook zelf informatie. En we mogen mensen uit uw zakelijke netwerk controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie opvragen over uw zakenrelaties bij Justitie, politie of de Belastingdienst. 

Aanvraag en Bibob-onderzoek tegelijk maar apart

Informatie alleen bij Veiligheid

We behandelen het integriteitsonderzoek apart van uw aanvraag of opdracht bij de gemeente. De informatie voor het Bibob-onderzoek is alleen bekend bij de unit Veiligheid. Die unit geeft alleen het advies over uw integriteit door aan de beslissende afdeling. Bijvoorbeeld een medewerker van Vergunningen, Grondzaken of Subsidies. Zij nemen dat advies mee in hun besluit op uw aanvraag of het geven van de opdracht. 

Onderzoek tegelijkertijd

Het Bibob-onderzoek doen we in dezelfde periode als andere afdeling de aanvraag of opdracht behandelt. Als het Bibob-onderzoek langer duurt, zal Veiligheid de andere afdeling vragen om een verlenging. 

Bij vragen

Hebben we na het onderzoek nog vragen? Dan hebben nemen we contact met u op. We kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek. 

Als we er aanleiding voor zien, kunnen we advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. 

Landelijk Bureau Bibob

Als we er aanleiding voor zien, kunnen we advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als we dit doen krijgt u hierover een brief. Het Landelijk Bureau Bibob onderzoekt u en uw bedrijf verder. Dit mag maximaal 12 weken duren.  

Na het onderzoek geeft het Landelijk Bureau Bibob advies aan de gemeente. 

Het Openbaar Ministerie (OM) kan de gemeente ook een ongevraagd tip geven. Dit doet het OM als ze informatie heeft over strafbare feiten. 

Bezwaar

Tegen een advies over uw integriteit, kunt u geen bezwaar maken. Het maakt geen verschil of het advies van onze gemeente komt of van het Landelijk Bureau Bibob. 

U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing over uw vergunning of subsidie. Dit kan binnen 6 weken na het besluit.