Heeft u last van iemand of een bedrijf? En denkt u dat iemand wetten of regels overtreedt?

Dan kunt u dat op 2 manieren aan ons laten weten:

Bij een melding kijken we wat we snel en eenvoudig kunnen doen. Bij een verzoek om handhaving vraagt u ons om te controleren of iets mag volgens wetten en regels. Ook kijken we dan hoe we optreden tegen de overtreding. Voor een verzoek gelden meer voorwaarden en het duurt vaak langer.

Melding

Meldingen kunt u afhankelijk van het onderwerp maken op de volgende pagina’s:

Voorwaarden verzoek om handhaving

 • Iemand overtreedt een wet of regel. Een vermoeden van overtreding is voldoende.
 • U bent belanghebbende. De overtreding raakt uw belang(en).

Voorbeelden

 • Een winkel in uw straat plaatst lichtreclame op de gevel zonder vergunning. Het licht schijnt bij u naar binnen.
 • Een café blijft open na de uiterlijke tijden. Het lawaai houdt u wakker.

Verzoek indienen

Let op: uw naam wordt bekend bij de overtreder. Ga daarom eerst in gesprek. Geef aan waar u last van heeft. Vindt u dat moeilijk? Dan kan buurtbemiddeling(externe link) van Welzijn Capelle u misschien helpen.

Online verzoek indienen

Verzoek om handhaving indienen(externe link)

Verzoek per post indienen

Schrijf in uw verzoek:

 • uw naam
 • uw adres
 • dat u een verzoek tot handhaving doet
 • de overtreding
  • waar: op welke plek, adres
  • beschrijving van de overtreding
  • als u het weet: de naam van de overtreder
  • als u het weet: welke wet of regels er overtreden worden
 • wat wilt u dat de gemeente doet?
 • is er spoed?
 • uw handtekening

Stuur het op naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel 
Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Postbus 70 2900AB 
Capelle aan de IJssel

Wat doen wij?

Eerst onderzoeken we of er inderdaad iemand een wet of lokale regel overtreedt. Vinden wij geen overtreding? Dan wijzen we uw verzoek af. Daarover krijgt u een brief.

We proberen u binnen 8 weken een brief te sturen met ons besluit. Soms hebben we meer tijd nodig voor onderzoek. Dan krijgt u een brief met een nieuwe datum.

Zien we wel een overtreding? Dan kunnen we de volgende stappen nemen:

 1. We geven een waarschuwing: we wijzen iemand op de overtreding. De persoon kan zijn activiteiten dan terugdraaien of een vergunning aanvragen. Het kan wel zijn dat ze dan de vergunning krijgen. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u bezwaar maken.
 2. We sturen een brief met een voornemen om een maatregel of boete op te leggen. De overtreder moet de overtreding stoppen. Bijvoorbeeld: de situatie moet herstellen, of ervoor zorgen dat niemand last heeft van het project. Als de persoon het daar niet mee eens is, kan hij/ zij dit aangeven. Zo'n brief noemen we een zienswijze.
 3. We sturen een besluit. In de brief leggen we een maatregel of boete op. Er zijn twee soorten maatregelen:
  • Last onder dwangsom: de overtreder moet de overtreding stoppen voor een bepaalde datum. Gebeurt dat niet, dan moet de overtreder een bedrag betalen. Dat bedrag noemen we de dwangsom.
  • Last onder bestuursdwang: de gemeente stopt dan de overtreding op kosten van de overtreder.

De overtreding stoppen betekent vaak een plek in oude staat herstellen. Tegen een besluit kan de 'overtreder' bezwaar maken.

Niet altijd stap voor stap

Vaak beginnen we bij stap 1. Werkt dat onvoldoende? Dan gaan we door naar stap 2 en zo verder. Maar we kunnen ook direct een besluit nemen. Dit zullen we vooral doen als de overtreding een gevaarlijke situatie veroorzaakt of als het andere grote gevolgen kan hebben.

Bezwaar

 • Ons antwoord op uw vraag om handhaving is een besluit. Als u het niet een bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
 • Ook de overtreder mag bezwaar maken tegen het besluit. Dit staat uitgelegd in stap 3.
 • Zowel u als de overtreder kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Daardoor kan het lang duren voor er een oplossing komt.