Geven wij niet op tijd op antwoord op uw aanvraag of verzoek? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Dwangsom. We moeten u dan een geldbedrag betalen.

U stuurt ons een brief waarin u vraagt om een regeling Dwangsom. Hiermee stelt u ons ‘in gebreke’. Vermeld hierin:

  • om welke aanvraag of welk verzoek het gaat
  • op welke datum we moesten besluiten

Uitzonderingen

U kunt niet bij alle besluiten gebruik maken van een dwangsom. Dit kan niet als de gemeente te laat beslist op een:

Nog 2 weken om te antwoorden

Wij hebben nog 2 weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of verzoek.

Betaling dwangsom

Hebben wij na 2 weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een geldbedrag (de dwangsom). Deze begint bij € 23 per dag en loopt daarna verder op. U ontvangt maximaal € 1.442.