Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet vervangt alle wetten en regels op het gebied van:

  • ruimte
  • wonen
  • infrastructuur
  • milieu en
  • water

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen met deze nieuwe regels te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een stadspark, inwoners die een duurzaam woonproject willen bouwen, of een dakkapel op uw woning.

De gemeente bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Zo hebben we een omgevingsvisie (Stadsvisie) opgesteld en zijn we volop bezig onze werkprocessen in te richten op de nieuwe wetgeving.

Plannen volgens de huidige regelgeving behandelen

Vanaf 1 januari 2024 gelden er andere regels voor vergunningen voor wijzigingen aan gebouwen of in de omgeving. Bent u bezig met een project of ontwikkeling waarvoor u een vergunning nodig heeft? En bereidt u deze voor volgens de huidige regelgeving? Tot 1 januari 2024 behandelen we een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de huidige regelgeving.

Wijzigen bestemmingsplan

Voor sommige projecten is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanaf 1 september 2023 behandelen we aanvragen voor het wijzigen van een bestemmingsplan volgens de manier van werken van de Omgevingswet.

Neem voor meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan contact op met de unit Ruimtelijk Ontwikkeling van de gemeente via 14010.

Omgevingsvergunning

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning behandelen we volgens de huidige wetgeving als u deze vóór 1 januari 2024 indient. Aanvragen die u vanaf 1 januari 2024 indient, behandelen we op basis van de Omgevingswet. Ook de manier van toezicht en controle tijdens de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) verandert per 1 januari 2024.

Heeft u (bouw)plannen?

In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet. Neem contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent.

Waarom de Omgevingswet?

De Omgevingswet maakt het makkelijker voor inwoners en organisaties in onze stad, want de nieuwe wet bundelt de wetten voor de leefomgeving en maakt regels eenvoudiger. Zo kunt u alle regels straks direct inzien via het digitale Omgevingsloket en direct online een vergunning aanvragen.

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. In deze wet staan alle wetten en regels voor de 'fysieke leefomgeving', dus alles wat buiten is: milieu, bodem, geluid, water, natuur, landschap, verkeer en vervoer, energie, gebouwen, gezondheid en cultureel erfgoed.

Op dit moment zijn er nog veel verschillende wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt deze losse wetten en regels. De regels zijn straks sneller en makkelijker te vinden. Daarnaast wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar nieuwe ideeën te starten.

Belangrijke rol voor inwoners en ondernemers

Participatie is erg belangrijk bij de Omgevingswet. Bij het uitvoeren van projecten is het belangrijk om samen te werken en in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De initiatiefnemer van het project is verantwoordelijk voor de participatie. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gekeken naar participatie: zijn belanghebbenden uit de omgeving betrokken bij de plannen?

De gemeente heeft een participatiegids ontwikkeld voor initiatiefnemers van plannen in de fysieke leefomgeving die niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen. Deze gids vindt u uiterlijk op 1 september op deze pagina.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in op de nieuwsbrief Omgevingswet. Dan mailen we u als er nieuws is. En bent u altijd op de hoogte.

Aanmelden nieuwsbrief Omgevingswet