Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet vervangt alle wetten en regels op het gebied van:

  • ruimte
  • wonen
  • infrastructuur
  • milieu en
  • water

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen met deze nieuwe regels te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een stadspark, inwoners die een duurzaam woonproject willen bouwen, of een dakkapel op een woning.

De gemeente heeft zich voorbereid op de komst van de nieuwe wet. Zo hebben we een omgevingsvisie (Stadsvisie) opgesteld en zijn we volop bezig onze werkprocessen in te richten op de nieuwe wetgeving.

Wijzigen omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 gelden er andere regels voor vergunningen voor wijzigingen aan gebouwen of in de omgeving. Ook de manier van toezicht en controle tijdens de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is veranderd.  

Voor sommige projecten is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Neem voor meer informatie hierover contact op met de unit Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente via 14010.

Heeft u (bouw)plannen?

Neem contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent.

Waarom de Omgevingswet?

De Omgevingswet maakt het makkelijker voor inwoners en organisaties in onze stad, want de nieuwe wet bundelt de wetten voor de leefomgeving en maakt regels eenvoudiger. Zo kunt u alle regels direct inzien via het digitale Omgevingsloket en direct online een vergunning aanvragen.

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. In deze wet staan alle wetten en regels voor de 'fysieke leefomgeving', dus alles wat buiten is: milieu, bodem, geluid, water, natuur, landschap, verkeer en vervoer, energie, gebouwen, gezondheid en cultureel erfgoed.

De regels voor aanpassingen in onze fysieke leefomgeving zijn sneller en makkelijker te vinden. Daarnaast is het makkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar nieuwe ideeën te starten onder de Omgevingswet. 

Belangrijke rol voor inwoners en ondernemers

Participatie is erg belangrijk bij de Omgevingswet. Bij het uitvoeren van projecten is het belangrijk om samen te werken en in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De initiatiefnemer van het project is verantwoordelijk voor de participatie. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gekeken naar participatie: zijn belanghebbenden uit de omgeving betrokken bij de plannen?

De gemeente heeft een participatiegids ontwikkeld voor initiatiefnemers van plannen in de fysieke leefomgeving die niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen. Deze gids kunt u opvragen bij de unit Ruimtelijk Ontwikkeling van de gemeente via 14010.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in op de nieuwsbrief Omgevingswet. Dan mailen we u als er nieuws is. En bent u altijd op de hoogte.

Aanmelden nieuwsbrief Omgevingswet

Laatste nieuws

Lees meer nieuws