Hoe ziet Capelle er in 2040 uit? Wat voor soort gemeente willen we zijn? In de Stadsvisie staan de belangrijkste ambities en richting voor de toekomst van Capelle aan den IJssel. De Stadsvisie is op 27 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat is een stadsvisie?

De stadsvisie gaat over allerlei onderwerpen: ruimte, maatschappij en veiligheid. Het moet de richting bepalen van de gemeente op de lange termijn en welke middelen ze daarvoor inzet.

De stadsvisie heeft de volgende doelen:

  • het bepalen van een koers voor de toekomst van Capelle
  • het uitnodigen van Capellenaren bij het maken van hun stad
  • het integraal benaderen van opgaven in Capelle: mensen willen in een prettige omgeving wonen, waar het veilig is en er voldoende voorzieningen zijn zoals supermarkt, speeltuin en huisarts
  • het stimuleren van een nieuwe manier van werken van de gemeente: uitnodigend en faciliterend, van regels naar mogelijkheden

De stadsvisie is ook een omgevingsvisie. Dit betekent dat van alle bouwplannen bekeken wordt of ze binnen deze visie passen. 

Alle Capellenaren konden meepraten

In Capelle moet iedereen mee kunnen doen die dat wil. Om tot een goede Stadsvisie te komen, hebben we veel gesprekken gevoerd. Onder andere met:

  • Capellenaren in de wijken
  • Jongeren van het IJsselcollege (tegenwoordig EYE college)
  • Kindercollege
  • Adviesraad Sociaal Domein
  • Professionele partners van de gemeente zoals politie, Havensteder, Welzijn Capelle, Sportief Capelle tijdens een stadsfestival

In totaal hebben we de mening van ruim 1.250 Capellenaren opgehaald.

Samen met de raad hebben we bewust gekozen wanneer en op welke manier we met mensen in gesprek gingen. Ook hebben we de resultaten van andere onderzoeken en beleid gebruikt. Bijvoorbeeld van de programma’s Wonen, Duurzaamheid en Economie. 

Documenten