Raadslid en fractievoorzitter SGP

prof.dr. M.W. van Buuren (Arwin)

E-mail: m.w.van.buuren@capelleaandenijssel.nl
Twitter: @Arwin_Capelle(externe link)

Andere functies:

  • Hoogleraar Bestuurskunde en vakgroepdirecteur Bestuurskunde & Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Director GovLab010, Academic Director Erasmus Governance Design Studio, Strategic Dean Impast and Engagement (betaald)
  • Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad (onbetaald)
  • Voorzitter werkgeverscommissie Griffie/Griffier (onbetaald)
  • Lid van de begeleidingscommissie Rekenkamer (onbetaald)
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Scholengroep Driestar-Wartburg (betaald)