• Wordt er een nieuwbouwwijk achter u gebouwd of zijn uw buren aan het verbouwen? 
  • Heeft u geluids-, stank- andere overlast van een bouwplaats? 
  • Of waaien er met een storm bouwmaterialen of afval door de lucht? 

Dan kunt u het beste contact opnemen met buren, aannemer of projectontwikkelaar. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met Bouwtoezicht.

Meld overlast bouwen, verbouwen en slopen(externe link)

  • U kunt foto's en documenten bijvoegen. Zorg dat u ze digitaal hebt, zodat u ze kunt uploaden.
  • Houdt u er rekening mee dat uw naam bekend wordt bij de veroorzaker van de overlast.

Reactie bouwtoezicht

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 week.

Illegaal bouwen: geen vergunning

Op het moment dat er gebouwd wordt kan Bouw- en woningtoezicht alleen ingrijpen als:

  • er geen vergunning is
  • de uitvoering niet volgens de vergunning verloopt.

Als er wel een vergunning is voor de werkzaamheden, kunt u er op dat moment niet zo veel aan doen. U kunt alleen bezwaar maken tot 6 weken nadat de vergunning wordt verleend. Deze staan in de Bekendmakingen.

Overige meldingen

Overige meldingen kunt u afhankelijk van het onderwerp maken op de volgende pagina’s: