Organiseert u een een buurtfeest of straatbarbecue? Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet. 

Meld uw evenement 5 werkdagen van tevoren. Uw melding is gratis.

Meld uw evenement

Voorwaarden

Een klein evenement moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Er komen minder dan 250 bezoekers.
 • Het feest is op eigen terrein of buiten (bij een straatfeest).
 • Het evenement vindt plaats op een:  
  • werkdag tussen 9.00 en 23.00 uur, 
  • zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur.
 • Het geluid is op een afstand van 10 meter minder dan 80 dB(A).
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid. En het belemmert het verkeer en de hulpdiensten ook niet op een andere manier.
 • U plaatst alleen kleine voorwerpen met een oppervlakte van maximaal 25m².
 • Er vindt geen ander evenement in de buurt plaats.
 • Buren informeert u vooraf.
 • Na afloop van het evenement maakt u de straat of buurt schoon.

Na uw melding krijgt u automatisch een e-mail. Deze e-mail moet u tijdens het evenement kunnen laten zien als politie of toezichthoudende ambtenaren erom vragen.

Een medewerker van Vergunningen beoordeelt uw melding. Zo kan de medewerker vragen om meer informatie. Voldoet uw evenement toch niet aan de eisen van een klein evenement? Dan kan de gemeente de goedkeuring intrekken en moet u alsnog een vergunning aanvragen.

Toch een groot evenement?

Komen er meer dan 250 bezoekers komen? Dan is uw evenement een groot evenement.

Ook met minder dan 250 bezoekers kan uw evenement in de categorie ‘groot’ vallen. Bijvoorbeeld omdat:

 • het evenement op openbare grond is.
 • er luide (live) muziek is.
 • u hekken wilt plaatsen om een straat af te sluiten.
 • u grote voorwerpen wil plaatsen van meer dan 25 m2, bijvoorbeeld een groot podium of een kunstwerk.

Voldoet uw evenement niet aan de eisen van een klein evenement? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Neem contact op met APV-vergunningen en meldingen.

Per post klein evenement melden

Wilt u de melding niet digitaal, maar schriftelijk doorgeven? Dat kan. 

Formulier klein evenement melden (pdf, 90Kb) 

Stuur dit vervolgens naar: 
Gemeente Capelle aan den IJssel
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Na uw melding krijgt u een brief van de gemeente. Deze brief moet u tijdens het evenement kunnen laten zien als politie of toezichthoudende ambtenaren erom vragen.

Document

Geld voor bewonersinitiatief

Via de website Maak Capelle kunt u het evenement voor uw buurt aanmelden en aangeven wat u daarvoor nodig heeft. Onder andere de Wijkoverlegplatforms (WOP's), Havensteder en Welzijn Capelle sponsoren zo buurtinitiatieven.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn een buurtbarbecue, straatfeest, Halloween, burendag of het opfleuren van de buurt.

Ga naar Maak Capelle