Voor het organiseren van een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. Denk hierbij aan een buurtfeest of straatbarbecue. U moet dit wel melden bij de gemeente (gratis, uiterlijk 5 werkdagen van tevoren).

Meld uw evenement

Voorwaarden

Een klein evenement moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het aantal bezoekers is minder dan 250.
 • Het is een feest op eigen terrein of in de openlucht (bij een straatfeest).
 • Het vindt plaats tussen 9:00 en 23:00 uur, op een zon- of feestdag tussen 13:00 en 23:00 uur.
 • Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter is minder dan 80dB(A).
 • Het vindt niet plaats op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of is anders een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Er worden alleen kleine voorwerpen geplaatst met een oppervlakte van maximaal 25m².
 • Er vindt geen ander evenement in de buurt plaats.
 • Buren worden vooraf geïnformeerd.
 • Na afloop van het evenement maakt u de straat of buurt schoon.

Na uw melding krijgt u direct een bericht dat wij uw bericht ontvangen hebben.

Wilt u alcohol schenken tijdens uw evenement? En moeten uw gasten voor hun drankjes betalen, dan moet u een ontheffing aanvragen om alcohol te schenken.

Per post klein evenement melden

Wilt u de melding niet digitaal, maar schriftelijk doorgeven? Dat kan. 

Formulier klein evenement melden (pdf, 90Kb) 

Stuur dit vervolgens naar: 
Gemeente Capelle aan den IJssel
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Na uw melding krijgt u een brief van de gemeente. Dit is een bewijs van kennisgeving. Deze brief moet u tijdens het evenement kunnen tonen op verzoek van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren.

Toch een groot evenement?

Als er meer dan 250 bezoekers komen, is het een groot evenement

Als uw evenement niet aan de eisen van een klein evenement voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Uw evenement kan voor minder dan 250 mensen zijn, maar toch niet in de categorie ‘klein’ vallen. Dit komt bijvoorbeeld doordat:

 • Het evenement op openbare grond is.
 • Er luide (live) muziek is.
 • Er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Bel dan 14010 en vraag naar de unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Geld voor bewonersinitiatief

Via de website Maak Capelle kunt u het evenement voor uw buurt aanmelden en aangeven wat u daarvoor nodig heeft. Onder andere de Wijkoverlegplatforms (WOP's), Havensteder en Welzijn Capelle sponsoren zo buurtinitiatieven.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn een buurtbarbecue, straatfeest, Halloween, burendag of het opfleuren van de buurt.

Ga naar Maak Capelle

Document