Heeft een ambtenaar of bestuurder u niet netjes behandeld? Dan kunt u een klacht over deze persoon doorgeven. Dit kan ook als u geen, te weinig, onjuiste of misleidende informatie krijgt.

Geef uw klacht door

Bent u het niet eens met een besluit? 

Bijvoorbeeld een korting op uw uitkering, of een afwijzing van een bouwvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Afhandeling klacht

Uw klacht komt terecht bij een afdelingshoofd. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elke afdeling heeft een medewerker die klachten onderzoekt.

U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel. U ontvangt hierover bericht.

Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels.

Per post klacht indienen

U kunt uw klacht ook op papier doorgeven.

Klachtenformulier

Stuur het formulier naar: 

Gemeente Capelle aan den IJssel, 
College van burgemeester en wethouders
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel.

De gemeentelijke (kinder)ombudsman

Bent u niet tevreden met het resultaat van uw klachtafhandeling? Dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke (kinder)ombudsman.

De ombudsman onderzoekt en beoordeelt klachten over ambtenaren, bestuurders en gemeentelijke diensten zoals jeugdhulp of onderwijs.

Uw klacht persoonlijk bespreken?

Wilt u uw klacht persoonlijk bespreken met de (kinder)ombudsman?

Maak dan een afspraak. Bel hiervoor gratis 0800-0802. De afspraak vindt dan plaats op een woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur op een locatie bij u in de buurt.

Jaarverslag klachten

In het jaarverslag leest u:

  • hoeveel klachten de gemeente heeft gekregen
  • hoeveel klachten we hebben afgehandeld.
  • over welke onderwerpen is geklaagd.