Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies heeft u de mogelijkheid om in te spreken. De gemeente wil namelijk graag weten wat er in Capelle leeft. Door er achter te komen wat er bij de inwoners leeft, kunnen de gemeenteraadsleden goede afwegingen maken en de Capelse samenleving vertegenwoordigen met hun beslissingen.

Inspreken bij commissievergaderingen

U kunt bij de vergaderingen van de raadscommissies inspreken over:

 • alle agendapunten en
 • over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. De gemeenteraad heeft bepaald dat u niet mag inspreken over:

 • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • Een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Tijdens deze vergaderingen vormen de gemeenteraadsfracties hun mening. De raadsleden nemen uw mening mee bij het vormen van een oordeel. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt inspreken aan het begin van de vergadering. Wilt u inspreken in een commissievergadering?

Meldt u uiterlijk om 12 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie.

Op de dag van de vergadering wordt u ontvangen door de secretaris van de betreffende raadscommissie . U bent minimaal 5 minuten voor aanvang van de vergadering aanwezig. 

  Inspreken bij raadsvergaderingen

  Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. De gemeenteraadsfracties hebben hun mening al bepaald. Als u invloed wilt uitoefenen, adviseren wij u om tijdens vergaderingen van de raadscommissies in te spreken of gemeenteraadsfracties te benaderen voor de vergaderingen van de raadscommissie of gemeenteraad.

  Bij de raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. 

  Er zijn wel een aantal uitzonderingen. De gemeenteraad  heeft bepaald dat u niet mag inspreken over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

  Wilt u inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad? Meldt u zich dan voor 12 uur op de dag van de gemeenteraadsvergadering aan bij de griffier mevrouw drs. T.A. de Mik:

  Vermeld daarbij:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • of u namens uzelf of namens een organisatie spreekt
  • bij welke vergadering u wilt inspreken
  • over welk onderwerp het gaat