U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf, uw echtgenoot of geregistreerd partner en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

Geheimhouding persoonsgegevens wijzigen

U logt in met DigiD.

We verwerken uw verzoek tot geheimhouding binnen een week.

Met wie delen wij uw gegevens wel en met wie niet?

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  3. Soms zijn wij verplicht uw gegevens te delen met overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV, ook als u geheimhouding heeft aangevraagd.

Privacy

Op onze pagina Privacy hoe wij met uw gegevens omgaan.

Lees meer over uw Privacy

Folder

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) kunt u de folder Informatie over geheimhouding van BRP-gegevens downloaden.

Download de folder Geheimhouding