Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen zodat u dicht bij uw huis kunt parkeren? U kunt alleen een parkeerplaats aanvragen als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

 • uw DigiD
 • voor een bestuurder: digitale kopie van uw rijbewijs
 • als uw parkeerkaart niet is afgegeven door gemeente Capelle: een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart
 • van de auto:
  • digitale kopie deel 1b kentekenbewijs / kenteken-card óf
  • digitale kopie leasecontract of akkoordverklaring werkgever

Voorwaarden

U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen om een gehandicaptenparkeerplaats te krijgen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente,
 • u heeft een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart,
 • u kunt niet op eigen terrein parkeren,
 • er is parkeerdruk in uw woonomgeving.

De afdeling Stadsbeheer zal de parkeerdruk onderzoeken na uw aanvraag.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Binnen 8 weken krijgt u een brief met goedkeuring of afwijzing. Bij de goedkeuring zit een uitleg over de keuze van de plaats en het vervolg van de aanvraag.

De goedkeuring maken we bekend aan instanties zoals politie, en aan inwoners via de Bekendmakingen. Zij kunnen binnen 6 weken bezwaar maken.

Na deze periode leggen we de gehandicaptenparkeerplaats aan.

Nieuw kenteken? Of parkeerplaats niet meer nodig?

Geef wijzigingen altijd door:

 • als u een nieuwe auto heeft passen we het kenteken aan,
 • als u de parkeerplaats niet meer nodig hebt, verwijderen we het bord.

Wijziging doorgeven

Nodig bij het doorgeven:

 • uw DigiD
 • het oude en eventueel nieuwe kenteken
 • bij een nieuwe auto:
  • digitale kopie Deel 1b van het kentekenbewijs of kentekencard, óf
  • digitale kopie leasecontract of akkoordverklaring werkgever

Gehandicaptenparkeerkaart

Voor meer informatie over de Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Gehandicaptenparkeerkaart