Burgerraadsleden helpen de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten. De gemeenteraad benoemt de burgerraadsleden. Zij leggen net als de raadsleden een eed of belofte af. Met een eed of belofte belooft iemand dat hij of zij zich aan alle afspraken voor raads- of burgerraadsleden houdt.

Burgerraadsleden mogen deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissies, maar doen niet mee met raadsvergaderingen. Burgerraadsleden hebben op de kieslijst van hun partij gestaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De meeste Capelse burgerraadsleden zijn op 7 juni 2022 benoemd. 

Leefbaar Capelle

D66

VVD

SGP

GroenLinks

PvdA

ChristenUnie

CDA

SP

Belang van Nederland