Heeft u tijdelijk geen woonplek, verblijft u in een instelling of bent u één keer korter dan 8 maanden in het buitenland? Vraag dan een briefadres aan.

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post van de overheid ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres hebt. Dit kan het adres zijn van een familielid of een kennis. Deze persoon moet daar toestemming voor geven.

Online briefadres aanvragen(externe link)

Nodig bij de aanvraag

 • Uw DigiD(externe link)
 • Toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het adres: dit kan op 2 manieren
 • Bijlagen: kijk onder het kopje Documenten meesturen

Toestemming hoofdbewoner / eigenaar

1. Online toestemming

Vul het e-mailadres van de hoofdbewoner/eigenaar in. Deze krijgt dan een e-mail met een link. Hij / zij logt in met DigiD, krijgt een overzicht van uw melding en geeft toestemming. Let op: deze link is 3 dagen geldig.

2. Toestemming als digitaal document toevoegen

Hiervoor heeft u nodig:

 • Formulier Toestemming ondertekend door de hoofdbewoner / eigenaar (te vinden onder het kopje Te downloaden)
 • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs hoofdbewoner / eigenaar

Documenten meesturen

Welke documenten we nodig hebben hangt af van uw situatie.

Als u het briefadres op papier aanvraagt

 • kopie van uw geldige paspoort, ID-kaart, rijbewijs
 • verklaring hoofdbewoner / eigenaar briefadres (laatste onderdeel van het formulier)
 • kopie van een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de hoofdbewoner / eigenaar van het briefadres

Als u in Nederland verblijft

 • huurovereenkomst woonruimte
 • huurovereenkomst opslagruimte van uw spullen

Als u een reizend beroep heeft

 • Brieven waarin staat dat u en reizend beroep heeft.

Als u in het buitenland verblijft

Bekijk welke documenten u in uw situatie heeft.

 • tickets met datums van de heen- en terugreis
 • visa
 • contracten werkgever met begin- en einddatum
 • studieverklaring met of stageovereenkomst met begin- en einddatum
 • huurovereenkomst woonruimte

Woningzoekende

Document(en) waaruit blijkt dat u actief zoekt naar woonruimte, zoals:

 • Inschrijving woningbouwvereniging
 • Inschrijving antikraakbemiddelaars
 • Inschrijving bij kamerverhuursite op internet
 • Aanvraag voor zorg of ondersteuning
 • Bevestiging van uw contact met zorginstelling

Aanvraag voor uw veiligheid

 • Omschrijving van uw situatie

Aanvullende informatie of documenten versturen

Heeft u het briefadres aangevraagd, maar daarna nog aanvullende documenten of informatie. Dan kunt u die versturen met het formulier Verzenden informatie of documenten.

Voor wie?

 • U bent dakloos of thuisloos.
 • U moet een korte periode overbruggen tussen twee woningen in.
 • U verblijft in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis) of een blijf-van-mijn-lijfhuis.
 • U zit in een gevangenis.
 • U hebt een beroep waarvoor u rondreist en hebt daarom geen vast adres. U bent bijvoorbeeld binnenvaartschipper of circusartiest.
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

Voorwaarden

 • U heeft geen (tijdelijk) woonadres.
 • Het briefadres is in Capelle aan den IJssel. Zo niet, dan vraagt u het aan bij de gemeente waar het adres wel is.
 • U heeft toestemming van de bewoner van het adres. Hij of zij moet er voor zorgen dat post van de overheid bij u terechtkomt, zoals een stempas voor verkiezingen of post van de Belastingdienst. Een postbus kunt u daarom niet opgeven als briefadres.

Wel een tijdelijk woonadres?

Het briefadres is een tijdelijke oplossing voor wie geen woonadres heeft. Woont u tijdelijk bij iemand in huis? Dan moet u zich op dat adres als bewoner inschrijven. U geeft dan een verhuizing door.

Per post aanvragen

Download het formulier Aanvragen briefadres, onder het kopje Te downloaden.

Controleer goed dat ...

 • u het formulier volledig hebt ingevuld
 • u en de hoofdbewoner / eigenaar hebben ondertekend
 • u meestuurt:
  • kopie van uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de hoofdbewoner / eigenaar
  • documenten die nodig zijn in uw situatie. Deze staan hier op de pagina en in het papieren formulier

Stuur het formulier en uw documenten naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Team Briefadres
Antwoordnummer 2
2900 VB Capelle aan den IJssel

Een postzegel is niet nodig.

Niet meer ingeschreven? Maak een afspraak

Als u niet meer staat ingeschreven bij een basisregistratie personen (BRP) bij een Nederlandse gemeente, dan moet u de documenten persoonlijk komen inleveren. Maar hiervoor een afspraak.

Afspraak maken voor briefadres

Vul het formulier Aanvragen briefadres in, onder het kopje Te downloaden

Controleer goed dat ...

 • u het formulier volledig hebt ingevuld
 • u en de hoofdbewoner / eigenaar hebben ondertekend
 • u meeneemt
  • kopie van uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de hoofdbewoner / eigenaar
  • documenten die nodig zijn in uw situatie. Deze staan hier op de pagina en in het papieren formulier

Hoe beoordelen we uw aanvraag?

Team Briefadres beoordeelt uw aanvraag met alle bijlagen. We controleren of u echt geen adres heeft, dat we als woonadres kunnen aanmerken.

We nemen binnen 4 weken een beslissing over uw aanvraag.

Kunt u geen briefadres vinden?

Kunt u in uw eigen netwerk niemand vinden van wie u het adres mag gebruiken als briefadres? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een briefadres aanvragen bij de Stichting Welzijn Capelle(externe link).

Dit kan alleen als u

 • een ondersteuningstraject van de Stichting Welzijn Capelle volgt en
 • op het aanvraagformulier toestemming geeft voor het delen van informatie met Stichting Welzijn Capelle en het Team Briefadres.

Het multidisciplinair Team Briefadres beoordeelt uw aanvraag binnen 4 weken. En geeft een bindend advies geeft aan de unit Burgerzaken/KCC van de afdeling Dienstverlening.

Hulp bij aanvragen briefadres?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een briefadres? Stichting Welzijn Capelle (SWC) helpt u bij het invullen van het formulier.

Maak hiervoor een afspraak:

Bel 010-7074900 werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Jonge man en vrouw achter laptop