Het Q-team controleert of bouwplannen die eerder afgesproken regels volgen. Zo zorgen we ervoor dat het uiterlijk van gebouwen past in de omgeving. De belangrijkste regels staan in de Nota Beeldkwaliteit.

Klein bouwplan: sneltoets

Voor kleine bouwplannen zijn er sneltoetsregels. Zo krijgt u snel duidelijkheid over de juistheid van een klein bouwplan. Lees deze regels in de Nota Beeldkwaliteit vanaf bladzijde 37. 

Er zijn regels voor de veelvoorkomende bouwwerken:

  • Bijbehorende bouwwerken
  • Daktoevoegingen (dakopbouwen, dakkapellen en dakramen)
  • Kozijn- en gevelwijzigingen
  • Technische voorzieningen, zoals zonnepanelen en -collectoren, (schotel)antennes en windturbines
  • Erfafscheidingen en hekwerken
  • Zonweringen en raambeveiliging

Voor het plaatsen van een buitenunit voor airco of warmtepomp, heeft u volgens landelijke regels een vergunning nodig. Hierop zijn 2 uitzonderingen.

U heeft geen vergunning nodig als u de unit plaatst:

  • aan de achtergevel tot 3 meter hoog vanaf de grond
  • aan de voorzijde tot 1 meter vanaf de grond

In andere gevallen heeft u een vergunning nodig. Laat uw plan vooraf toetsen, dan weet u of u waarschijnlijk een vergunning krijgt. Een vooroverleg vraagt u aan op de pagina Bouw en verbouw: omgevingsvergunning.

Groot bouwplan: vrijblijvend gesprek

Heeft u ideeën voor een groter project? En wilt u vooraf in gesprek met het Q-team of uw plan in deze vorm kans van slagen heeft, of wat ervoor nodig is om het plan in de regels te laten passen? Vraag dan een gesprek Kwaliteitsborging met het Q-team aan.

Mail qteam@capelleaandenijssel.nl

Groot bouwplan: vooroverleg

Heeft u een vooroverleg voor uw (ver)bouwplan aangevraagd bij Vergunningen? Dan adviseert het Q-team over de welstand. Vaak kunnen we advies geven op basis van de stukken, soms hebben we meer vragen. Dan nodigen we de aanvrager, architect of projectleider uit om bij de vergadering van het Q-team aanwezig te zijn.

Vergadering Q-team

Wij nodigen u en/of uw architect uit om bij de vergadering aanwezig te zijn. Ook sluiten de specialisten van de gemeente aan: een architect, een vergunningsspecialist en soms ook een stedenbouwkundig of planologisch adviseur. Zij kunnen vragen stellen en advies geven. Ook kunnen ze vragen of u een deel van uw plan preciezer kunt uitwerken.

Soms vraagt het Q-team externe adviseurs voor een specifieke deskundigheid of om de onafhankelijkheid te waarborgen. Zo willen we een verantwoord en zo compleet mogelijk advies geven.

U bent niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het kan natuurlijk helpen om ideeën goed af te stemmen.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Wilt u bij een vergadering van het Q-team zijn?

Iedereen mag vergaderingen van het Q-team bijwonen. Zo kan iedereen de bouwontwikkelingen in de stad volgen. Alleen de mensen we hebben uitgenodigd komen aan het woord.

Wilt u zich aanmelden om online een vergadering van het Q-team bij te wonen?

Mail qteam@capelleaandenijssel.nl

  • Het Q-team overlegt elke twee weken op vrijdagochtend.
  • Als u zich aanmeldt krijgt u het tijdstip en de link naar de digitale vergaderomgeving.

Agenda Q-team

Vergadering Q-team 1 december 2023

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: op aanvraag

Agenda

1. Bermweg 380 - dakkapel voorzijde - Aanvraag Omgevingsvergunning
2. Bermweg 380 - dakkapel achterzijde - Aanvraag Omgevingsvergunning
3. Bermweg 262 - vervangen aanbouw achterzijde - Aanvraag Omgevingsvergunning
4. Rubensingel 16/18 - overkapping oprit - Vooroverleg (besloten)

Heeft u vragen over de welstandsbeoordeling of de voorwaarden?

Vragen? 

Heeft u vragen over de welstandsbeoordeling of de voorwaarden?

Vergunningvrij bouwen is welstandsvrij 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u brochures over vergunningvrij bouwen. Hierin leest u wanneer er een vergunning nodig is voor een bouwwerk bij een hoofdgebouw. Als u geen vergunning hoeft aan te vragen voor het gebouw, heeft u ook geen beoordeling van Welstand nodig.

Vergunningvrij bouwen - Rijksoverheid(externe link)

Omgevingswet

Wilt u een wijziging aanvragen op een bestemmingsplan? Vraag dit dan, met alle documenten compleet, aan vóór 1 september 2023. We behandelen uw aanvraag dan nog via de huidige wetten en regels. Daarna werken we volgens de regels van de omgevingswet.

Andere aanvragen voor een omgevingsvergunning werken tot 1 januari 2024 volgens de huidige regels. Daarna gelden hier ook de regels van de omgevingswet.

Lees meer over de omgevingswet

Omgevingswet

Wilt u een wijziging aanvragen op een bestemmingsplan? Vraag dit dan, met alle documenten compleet, aan vóór 1 september 2023. We behandelen uw aanvraag dan nog via de huidige wetten en regels. Daarna werken we volgens de regels van de omgevingswet.

Andere aanvragen voor een omgevingsvergunning werken tot 1 januari 2024 volgens de huidige regels. Daarna gelden hier ook de regels van de omgevingswet.

Lees meer over de omgevingswet

Luchtofoto van Capelle met de Hollandse IJssel op de voorgrond daarachter de Ketensedijk en de IJsselzoom de voetbalvelden en verpleeghuis Rozenburcht