Namens Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA bieden wij u hierbij met gepaste trots het coalitieakkoord 2022-2026 ''Voor vandaag en morgen'' aan.

Bovenaanzicht vanuit de lucht van Capelle

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot en met 16 maart 2022 heeft Leefbaar Capelle mij, Gerrit Kruijt, oud gemeentesecretaris/algemeen directeur, als informateur gevraagd te onderzoeken welke coalitie, gegeven de uitslag van de verkiezingen en gegeven de verkiezingsprogramma’s, de meeste kans van slagen heeft.

Op 25 april 2022 heb ik mijn advies uitgebracht en daarin aangegeven dat op basis van mijn bevindingen de eerste optie voor het vormen van een stabiele coalitie bestaat uit Leefbaar Capelle, D66, de VVD, en de PvdA. Dit advies heeft Leefbaar Capelle overgenomen.

Leefbaar Capelle heeft mij vervolgens gevraagd om ook als formateur op te treden. Partijen hebben onder mijn leiding open en intensief met elkaar gesproken met als resultaat het voorliggende coalitieakkoord getiteld ‘Voor vandaag en morgen’.

Dit coalitieakkoord is op 18 juni 2022 besproken met vertegenwoordigers van de niet coalitie dragende fracties in de gemeenteraad (met uitzondering van Capels Bewoners Belang). Dit om het akkoord toe te lichten en om alle partijen de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de inhoud daarvan. Deze bespreking heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Wij spreken onze dank uit voor de positief kritische inbreng van deze partijen.

Capelle aan den IJssel, 24 juni 2022

Gerrit Kruijt (Formateur)

Namens de coalitiepartijen:

Leefbaar Capelle

Ans Hartnagel

logo Leefbaar Capelle

D66

Zinho Schelkers

logo D66 Capelle aan den IJssel

VVD

Harriët Westerdijk
 

logo Capelse VVD

PvdA

Sjoerd Geissler

logo PvdA Capelle aan den IJssel