Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Wonen (met woonoverlast)
  • Projectwethouder energiearmoede
  • Duurzaamheid, klimaat/klimaatadaptatie, milieu en energietransitie
  • Straatreiniging en afvalinzameling
  • Communicatie en burgercontacten (met klantcontactcentrum en digitaal burgerschap)
  • Wijkwethouder Schenkel
  • 4e locoburgemeester