Sjoerd Geissler

Contact

De wethouder uitnodigen voor uw feestelijk of officieel moment

Portefeuille

  • Wonen
  • Projectwethouder energiearmoede
  • Duurzaamheid, klimaat/klimaatadaptatie, milieu en energietransitie
  • Straatreiniging en afvalinzameling
  • Communicatie en burgercontacten (met klantcontactcentrum en digitaal burgerschap)
  • Wijkwethouder Schenkel
  • 4e locoburgemeester

Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur DCMR (onbetaald, ambtshalve)
  • Plv. lid algemeen bestuur recreatieschap Hitland (onbetaald, ambtshalve)
  • Adviseur Ministerie van Financiën (Niet ambtshalve, betaald, deeltijd)

Woordvoerder

Bert Hesselink

Bert Tielemans