U kunt verzoeken om informatie van de overheid beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Dien uw verzoek in

Dit doet u digitaal, u kunt hiervoor inloggen met DigiD.

Overheidsinformatie is geproduceerd ter vervulling van de publieke taak. Deze informatie kan ook worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, anders dan het oorspronkelijke doel. Dat heet "hergebruik van overheidsinformatie"

Wat is hergebruik?

Overheidsinformatie is geproduceerd ter vervulling van de publieke taak. Deze informatie kan ook worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, anders dan het oorspronkelijke doel. Dat heet "hergebruik van overheidsinformatie".

Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die het CBS heeft verzameld voor een bevolkingsonderzoek. Dezelfde gegevens zouden ook nuttig kunnen zijn voor bedrijven om hun afzetmarkt beter in kaart te brengen. Dat zou dan hergebruik van overheidsinformatie zijn.

Lees de tekst van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) op de website overheid.nl.

Welke informatie?

Alle bestaande informatie van onze gemeente, behalve als:

  • informatie niet openbaar is op grond van de wet
  • een derde de rechthebbende is van de informatie
  • informatie die betrekking heeft op openbare persoonsgegevens waarvan hergebruik onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

We zijn niet verplicht de documenten te blijven produceren en op te slaan, enkel met het oog op hergebruik.

Aanlevering informatie

We verstrekken de informatie zoals deze informatie bij ons beschikbaar is. Dit doen we voor zover mogelijk langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata, waarbij het formaat en de metadata voor zover mogelijk voldoen aan formele open standaarden.

Wij zijn niet verplicht onze systemen aan te passen om het elektronische aan u aan te leveren.

Verzoek om hergebruik: schriftelijk indienen

Stuur uw schriftelijke verzoek om informatie naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Afhandeling verzoek hergebruik

De gemeente neemt binnen 4 weken een beslissing op het verzoek om informatie. Bij ingewikkelde verzoeken kan de gemeente de beslissing met 4 weken uitstellen.