Voor de verkoop van ijs, groenten, fruit en snacks heeft u geen vergunning nodig als u aan de voorwaarden voldoet. U moet wel minimaal 2 weken van te voren een melding doen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een melding dan moet u een vergunning aanvragen.

Vergunningvrij venten melden

U moet aan de voorwaarden van het aanwijzingsbesluit ventverbod (overheid.nl) voldoen. En 2 weken van te voren melding maken.

Stuur een mail naar APV-vergunningen met de volgende informatie:

  1. Waar, wanneer en wat u gaat verkopen
  2. Een afschrift van een uittreksel uit het register van de KvK;
  3. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).

apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl

Vergunning venten aanvragen

Het maakt niet uit of u verkoopt op publiek toegankelijke locaties of op uw eigen grond. Ook de manier waarop u het aanbiedt (bijvoorbeeld vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit.

Vraag een ventvergunning aan(pdf, 67 Kb)

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier naar apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl. Of per post: Gemeente Capelle aan den IJssel, unit Handhaving en Vergunningen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Voorwaarden ventvergunning

U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op:

  • de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de bepaling in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • eventuele bijzondere omstandigheden

Meer informatie