Heeft de Belastingdienst uw toeslag voor kinderopvang stopgezet tussen 2005 en 2019? En bent u daardoor in de problemen gekomen?

Heeft u veel last van stress? Zijn er problemen in uw relatie of gezin ontstaan? Moest u stoppen met werken, omdat uw kind niet meer naar de opvang kon? Heeft u geldzorgen en problemen met het betalen van rekeningen? Dan kunt u hulp krijgen.

Mail meldpunt

meldpuntkinderopvangtoeslag@capelleaandenijssel.nl

Schrijf in de mail:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • beschrijf kort uw problemen. U kunt uw situatie later verder uitleggen in een telefoongesprek.

Volgende stappen

We bellen u de volgende werkdag terug. Kunnen we u niet bereiken? Dan sturen we u een e-mail voor een afspraak.

In het gesprek vragen we u naar de problemen die zijn ontstaan. Bijvoorbeeld omdat:

 • u onterecht een fraudeur bent genoemd
 • u geld en/ of een boete moest terugbetalen aan de Belastingdienst
 • uw kinderen niet meer naar kinderopvang konden

Het kan om heel verschillende problemen gaan. Daarom zoeken we samen uit welke hulp u nodig hebt. Daarna verwijzen we u naar organisaties die op dat gebied specialist zijn.

Help mij het zelf doen

Denk aan hulp bij: 

 • problemen met de verhuurder
 • schulden
 • inkomen
 • het invullen van formulieren
 • werk vinden
 • stress en depressie
 • de zorg of de opvoeding van uw kinderen
 • rechtshulp

Vergoeding Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeeld uw situatie. Daarbij bekijkt de Belastingdienst of u een vergoeding/compensatie krijgt. De gemeente betaalt u geen vergoeding. Daarvoor moet u zich melden bij het Serviceteam Kinderopvangtoeslag:

Aanmelden voor een vergoeding(externe link)

Of bel 0800-23 58 358 (gratis)

Dit is voor ouders van wie de Belastingdienst de toeslag voor kinderopvang heeft stopgezet tussen 2005 en 2019.

Pauzeren en kwijtschelden van schulden bij de gemeente

Gemeente Capelle aan den IJssel is begonnen met pauzeren en kwijtschelden van gemeentelijke schulden van gedupeerde ouders.

U kunt schulden hebben bij

 • Gemeentelijke belastingen en/of
 • Sociale Zaken

Het team Belastingen van de gemeente behandelt schulden bij de gemeentebelastingen. De afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten behandelt de schulden rond uitkeringen (bijstand). Deze twee groepen schulden worden los van elkaar gepauzeerd of kwijtgescholden.

Pauze met betalen

We horen het van de Belastingdienst als u zich heeft aangemeld als gedupeerde. Dan pauzeren we uw gemeentelijke schuld. U hoeft dan nu niet te betalen aan uw schulden bij ons. Uw schuld blijft gepauzeerd totdat de Belastingdienst uw situatie heeft bekeken. En een besluit heeft genomen. Heeft u een schuld bij Sociale Zaken? Dan krijgt u een brief.

Van uw schuld af

Erkent de Belastingdienst u als gedupeerde? En heeft u tenminste € 30.000,- gekregen? Ook dat horen we van de Belastingdienst. We gaan dan uw gemeentelijke schuld kwijtschelden. We zijn dan even bezig met de administratie. Zijn we daarmee klaar? Dan krijgt u een brief. U hoeft uw schuld dan niet meer te betalen.

Bent u toeslagpartner en erkend gedupeerde? Ook dan schelden we uw gemeentelijke schulden kwijt.

Welke schulden worden gepauzeerd?

Heeft u zich aangemeld bij de Belastingdienst? Maar heeft de Belastingdienst u nog niet erkend als gedupeerde? Dan worden alle schulden bij de gemeente die zijn ontstaan tot en met 31 december 2020 gepauzeerd. Gemeentelijke schulden die zijn ontstaan na 1 januari 2021 betaalt u wel.

Heeft de Belastingdienst u wel erkend als gedupeerde? De schulden die gepauzeerd worden zijn dan: alle gemeentelijke schulden die openstonden op het moment dat de Belastingdienst u € 30.000,- betaalde. Gemeentelijke schulden die daarna zijn ontstaan, betaalt u wel.

Welke schulden worden kwijtgescholden?

De meeste schulden bij de gemeente die zijn ontstaan tot en met 31 december 2020. Schulden die zijn ontstaan na 1 januari 2021 betaalt u wel.

Er zijn een paar uitzonderingen. Hierover kunt u meer lezen op de website van Social Banken Nederland(externe link).

Toch betalen

Besluit de Belastingdienst/Toeslagen dat u geen gedupeerde bent? Dan start u weer met betalen aan uw schulden bij de gemeente of IJsselgemeenten.

Wanneer worden mijn schulden kwijtgescholden?

Sociale Zaken van IJsselgemeenten is (bijna) klaar met het kwijtschelden van de schulden van erkend gedupeerden die nu bij ons bekend zijn. U krijgt een brief wanneer uw schuld is kwijtgescholden. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Heeft u vragen? Bel dan naar de Informatielijn van IJsselgemeenten 010 – 284 84 57 (van 8.00 tot 14.00 uur).

Het team Gemeentebelastingen: U krijgt binnenkort een brief wanneer uw schuld is kwijtgescholden. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Heeft u vragen? Bel dan naar 06 - 50 19 42 13 of 06 – 50 16 02 72 (van 8.00 tot 14.00 uur).

Private schulden (niet bij de overheid)

Bent u een erkend gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kan de overheid schulden voor u betalen. U kunt hiervoor uw private schulden indienen. Een schuld kan ook een betaalachterstand zijn. U levert daarvoor een lijst met uw schulden in bij het online loket private schulden van SBN(externe link) (Sociale Banken Nederland).

Private schulden zijn schulden bij bedrijven en organisaties die geen overheid zijn. Bijvoorbeeld:

 • Schulden bij een webwinkel zoals Bol.com
 • Een niet betaalde tandartsrekening
 • Een huurachterstand bij een verhuurder

Meer informatie over de schulden die u kunt indienen staat op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Heeft u ook schulden bij de overheid? Bijvoorbeeld de gemeentebelastingen, Sociale Zaken, het CAK of DUO? Die hoeft u niet in te dienen. Deze zijn of worden automatisch kwijtgescholden.

Waar kunt u private schulden indienen?

U kunt uw private schuldenlijst inleveren op de website van SBN. Vindt u het lastig om uw private schulden online in te vullen? Dan kunt u ook een formulier downloaden via de website van SBN(externe link). Dit formulier kunt u met de post versturen.

Wat kunt u als gedupeerde ouder nu doen?

Wilt u online uw schuldenlijst invullen? Dan moet u inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag dan een DigiD aan. Of bent u het wachtwoord vergeten? Kijk op www.digid.nl(externe link)

Verzamel voor elke schuld die u wilt opgeven:

 • Naam van de schuldeiser
 • Uw klantnummer of referentienummer
 • Factuurnummer
 • Het bedrag dat u nog moet betalen
 • Contactgegevens van de schuldeiser (adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Kopie of overzicht van de bedragen die u nog moet betalen.

Het maakt niet uit hoe oud de rekeningen of bonnetjes zijn. Maak een kopie of foto van de laatste factuur of bon.

Heeft u niet al deze informatie? Dat is niet erg. Vul dan alleen in wat u weet. Vul wel zoveel mogelijk informatie in. Dan kan SBN uw schulden makkelijker controleren.

Wat gaat de SBN met uw lijst doen?

SBN gaat uw schulden controleren bij de schuldeisers. Dat duurt ongeveer 12 weken. Dan krijgt u een brief van SBN. Daarin staat welke bedragen SBN voor u gaat afbetalen. U krijgt dan 2 weken om daarop te antwoorden. Daarna betaalt SBN de schuldeisers. Dat duurt dan nog ongeveer 2 weken. In totaal kan het dus 4 maanden duren.

Hulp nodig of meer weten?

U kunt hulp krijgen bij: 

 • Een overzicht maken van uw private schulden
 • Het invullen van het formulier
 • Het indienen van uw private schulden in het online loket Private Schulden

Heeft u hulp nodig? U kunt contact opnemen met het serviceteam van SBN(externe link). Zij kunnen u helpen met uw vragen over het online formulier. 

Wilt u hulp bij het maken van de schuldenlijst? Dan kunt u contact opnemen met ons. Wij verwijzen u dan door naar iemand die u daarbij kan helpen. 

U kunt ons bereiken via:

Heeft u andere vragen? Bijvoorbeeld welke schulden afbetaald worden? Op de website van de Belastingdienst(externe link) staat meer informatie.

Nieuwsbrief Toeslagenaffaire

We hebben een digitale nieuwsbrief om u te informeren over nieuws over de toeslagaffaire. Krijgt u die nog niet? Dan kunt u zich hiervoor zelf online aanmelden. Op deze pagina kunt u zich ook weer afmelden.

Gratis juridische hulp

Heeft u zich als gedupeerde aangemeld bij de Belastingdienst? Dan kunt u gratis juridische hulp krijgen. Sociaal advocaten van de Raad voor de rechtsbijstand helpen u bij het hersteltraject Kinderopvang Toeslagen.

Er zijn advocaten die hoge vergoedingen vragen voor hun hulp. Dit is dus niet nodig. Ook heeft u geen advocaat nodig voor de vergoeding van € 30.000.