Tijdens themabijeenkomsten worden raads- en burgerraadsleden geïnformeerd over verschillende onderwerpen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen.