De overheid steunt ondernemers en werkgevers tijdens de coronacrisis. Ook zijn er protocollen per bedrijfstak opgesteld.

Lokale hulp

Betaling gemeentelijke belastingen

Heeft u als Capelse ondernemer door corona problemen met betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen? Bel dan naar 14010.

Overige gemeentelijke rekeningen

Heeft u als Capelse ondernemer door corona problemen met het betalen van een gemeentelijke rekening? Mail dan naar debiteuren@capelleaandenijssel.nl.

Contact team Economische Zaken

Heeft u vragen over ondernemen in Capelle? Mail het Team Economische Zaken: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl. Een persoonlijke afspraak is nu helaas niet mogelijk.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kunt u met allerlei vragen terecht, zoals:

  • Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf?
  • Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen?
  • Of denkt u erover iets anders te gaan doen? Bijvoorbeeld een baan in loondienst?

Bekijk de mogelijkheden bij het RBZ(externe link) op de website van Rotterdam. Ga naar beneden op de pagina, Kijk bij "Doe uw tweede verkenning".

Landelijke regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo gestopt

Op 1 oktober is Tozo gestopt. Heeft u nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf begin oktober een Bbz-uitkering aanvragen. Dat doet u bij het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ). Daar werken wij mee samen. De Bbz-regeling wordt van 1 oktober tot en met 31 maart 2022 aangepast. Op www.rotterdam.nl/rbz(externe link) vindt u de laatste informatie.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Bent u een werkgever die minder omzet heeft door het coronavirus? Dan kunt u NOW aanvragen om werknemers in dienst houden en hun loon door te betalen. Het UWV behandelt deze aanvragen.

NOW aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bent u MKB-ondernemer of zzp’er? Als u door de coronacrisis veel omzet heeft verloren en problemen heeft met het betalen uw vaste lasten dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

TVL aanvragen

U vraagt dit aan bij de Rijksdienst voor ondernemers ((externe link)RVO)(externe link). Kijk voor een overzicht van alle beschikbare regelingen op de website van de Rijksoverheid(externe link).