SPUK voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire weten niet precies wat de SPUK (Specifieke Uitkering) is. Vaak geeft dat verkeerde verwachtingen van de hulp die we als gemeente kunnen geven. Soms denken mensen dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van ons. Of dat we een vast bedrag per ouder hebben. Of dat iedereen even veel krijgt. Dat klopt niet. Dat zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid. Dit willen we voorkomen. Daarom leggen we hier uit wat de SPUK is. En welke hulp we kunnen bieden. 

Wat is de SPUK

SPUK betekent Specifieke Uitkering. Dat is geld dat de gemeente van het Rijk krijgt om een taak uit te voeren. In dit geval is die taak: het helpen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire weer een goede, nieuwe start te maken in hun leven. We gebruiken het geld om de ondersteuning te organiseren en uit te voeren. Daarmee helpen we de (mogelijke) gedupeerden. Met het geld uit de SPUK betalen we bijvoorbeeld de extra medewerkers die nodig zijn om die hulp te geven. Dus: gedupeerden hebben recht op hulp, niet op de SPUK. Er is ook geen vast bedrag per persoon. Maar als het nodig is betalen we uit de SPUK spullen of diensten. Dit doen we alleen als dit nodig is voor een nieuwe start. Hiervoor gaan we dan uit van de bedragen die het NIBUD voor kosten berekend heeft. Dit bespreekt u altijd met een casemanager van het meldpunt Kinderopvangtoeslag.

Hoe helpt de gemeente gedupeerde ouders en kinderen? 

De hersteloperatie is er voor (mogelijke) gedupeerden van de toeslagenaffaire. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) bekijkt of u recht heeft op geld van de Belastingdienst. Dit gaat om de bekende € 30.000 en onderzoek of u recht heeft op meer. Maar vaak is er meer nodig dan alleen geld om het leven weer goed op te pakken.

Wij bieden hulp als u een steuntje in de rug kunt gebruiken. Bijvoorbeeld hulp op gebied van: wonen, werk, gezin, financiën en zorg. Het doel van de hulp is een structurele oplossing bieden voor problemen van (mogelijke) gedupeerden. Dit betekent een oplossing die voor een langere periode helpt. Denk aan hulp bij het oplossen van schulden, het verwerken van alles wat gebeurd is en een  baan of opleiding vinden.  

Plan van aanpak

Onze hulp start met het maken van een plan van aanpak. Hiervoor heeft u een of meer gesprekken met een casemanager van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. Met deze casemanager bespreekt u uw situatie en waar u hulp bij kunt gebruiken. De casemanager maakt op basis van dit gesprek een plan van aanpak. Het belangrijkste deel van de ondersteuning die we geven is hulp. Maar soms is het nodig dat we iets voor u betalen. Het gaat dan om spullen of diensten die nodig zijn voor een stabiele basis en die u verder helpen. Dit wordt dan opgeschreven in een plan van aanpak. Het is dan altijd verbonden aan een doel of actie uit het plan van aanpak.     

Eerder gemaakte kosten 

Dit betekent ook dat u kosten die u eerder heeft gemaakt, niet kunt terugvragen bij de gemeente. De gemeente kijkt naar de situatie nu: het moment dat u een gesprek heeft met een medewerker van het meldpunt Kinderopvangtoeslag.  

Eenmalige vergoeding 

Een vergoeding is eenmalig. De gemeente besluit wanneer een vergoeding nodig is en hoe hoog het bedrag is. Heeft u daarna meer nodig? Dan kunt u terecht bij de normale regelingen en fondsen. Denk aan Stichting Leergeld, de Bijzondere Bijstand of het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Kan ik mijn hulp vergelijken met andere gedupeerden? 

De hulp is maatwerk. Iedereen heeft een andere situatie. De hulp die u krijgt, kunt u niet vergelijken met de hulp die iemand anders krijgt. We vergoeden wat redelijk en nodig is in uw situatie. 

Alle belangrijke informatie op een rij 

  • U heeft recht op onze hulp, niet op vergoedingen.  
  • We betalen alleen vergoedingen als dit staat in het plan van aanpak.  
  • Wij bepalen welke hulp nodig is. We doen dit op basis van gesprekken met u en/of uw kind.
  • Als we een vergoeding geven, bepalen wij hoe hoog het bedrag is op basis van advies van het NIBUD.  
  • Een vergoeding is eenmalig. Daarna kunt u gebruik maken van de normale regelingen en fondsen. 
  • U kunt de hulp die u krijgt niet met een ander vergelijken. Het is maatwerk.