Contact

E-mail: s.duijmaervantwist@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010 - 28 48 150

De gemeentesecretaris is:

  • algemeen directeur van de ambtelijke organisatie
  • eerste adviseur van de burgemeester
  • eerste adviseur het college van burgemeester en wethouders
  • leidinggevende van de ambtenaren
  • eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris als eerste adviseur

De gemeentesecretaris bereidt de collegevergadering voor, woont alle collegevergaderingen bij en adviseert het college bij de besluitvorming. Bovendien houdt hij toezicht op de uitvoering van de besluiten.

Gemeentesecretaris als algemeen directeur

De gemeentesecretaris stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Ook is de gemeentesecretaris de bestuurder volgens de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).

De nevenfuncties van de gemeentesecretaris leest u op de pagina Nevenfuncties directie / afdelingshoofden.