Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Financiën en grondzaken
 • Deelnemingen en verbonden partijen (met netbeheerder Stedin en crematorium)
 • Onderwijshuisvesting en facilitaire diensten (met bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed)
 • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
 • Hoofdverkeersinfrastructuur (met MIRT)
 • ICT, digitale samenleving
 • Kunst en cultuur (met evenementen)
 • Recreatie (met Hitland)
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Fascinatio
 • 2e locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Scholengroep Holland, stichting voor openbaar primair onderwijs – betaald (inkomsten 2022 € 1.600)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Junis Kinderopvang – betaald (inkomsten 2022: € 2.031,25)
 • Eigenaar Banjaard 213 BV (geen activiteiten)
 • Lid Algemeen Bestuur Hitland - onbetaald
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Hitland - onbetaald
 • Aandeelhouder Evides Waterbedrijf - onbetaald
 • Aandeelhouder Stedin - onbetaald
 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) - onbetaald