Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Financiën en grondzaken
 • Deelnemingen en verbonden partijen (met netbeheerder Stedin en crematorium)
 • Onderwijshuisvesting en facilitaire diensten (met bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed)
 • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
 • Hoofdverkeersinfrastructuur (met MIRT)
 • ICT, digitale samenleving
 • Kunst en cultuur (met evenementen)
 • Recreatie (met Hitland)
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Fascinatio
 • 2e locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Scholengroep Holland, stichting voor openbaar primair onderwijs (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Junis Kinderopvang (betaald)
 • Penningmeester D66 Zuid-Holland (onbetaald)
 • Penningmeester a.i. D66 Dordrecht (onbetaald)
 • Eigenaar Banjaard 213 BV (geen activiteiten)
 • Voorzitter Stichting Petje af Rotterdam-Noord (onbetaald, wordt voor einde 2022 beëindigd)