Contact

De wethouder uitnodigen voor uw feestelijk of officieel moment

Portefeuille

 • Financiën en grondzaken
 • Deelnemingen en verbonden partijen (met netbeheerder Stedin en crematorium)
 • Onderwijshuisvesting en facilitaire diensten (met bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed)
 • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
 • Hoofdverkeersinfrastructuur (met MIRT)
 • ICT, digitale samenleving
 • Kunst en cultuur (met evenementen)
 • Recreatie (met Hitland)
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Fascinatio
 • 2e locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep Holland, stichting voor openbaar primair onderwijs – betaald (€ 5.500 in 2023)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Junis Kinderopvang – betaald (€ 10.191 in 2023)
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Hitland – onbetaald
 • Aandeelhouder Evides Waterbedrijf – onbetaald
 • Aandeelhouder Stedin – onbetaald
 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – onbetaald

Woordvoerder

Gerard van Mourik