Registreren buitenlandse documenten

Heeft u officiële aktes of bewijsstukken uit het buitenland, bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte? Dan moet u deze laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Afspraak maken

Lukt het niet om online een afspraak te maken? Bel dan 14010.

Voor welke documenten?

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie- of apostillestempel hebben. Welke regels er gelden voor het land waar uw documenten vandaan komen? Kijk daarvoor op de website Nederlandwereldwijd: Legaliseren buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland.

Meenemen

  • de originele documenten (geen kopieën)
  • als de akten niet oorspronkelijk in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld: de vertaling in het Nederlands. Ze moeten in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler in Nederland, die is geregistreerd bij het Bureau Wbtv.

De unit Burgerzaken/KCC van de afdeling Dienstverlening controleert altijd of uw documenten wel echt zijn. Let op: in alle gevallen mag de gemeente bij onduidelijkheid in documenten een Nederlandse vertaling eisen.