Een referendum is een stemming onder de kiesgerechtigde Capelse inwoners over een te nemen besluit van de gemeenteraad. De inwoners kunnen voor of tegen het besluit stemmen. Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden.

Regels

Aan het houden van een referendum is een aantal spelregels gebonden:

  • U kunt geen referendum houden over onder meer begrotingszaken, benoemingen of functioneren van personen en onderwerpen waar andere bestuursorganen verantwoordelijk voor zijn.
  • Een verzoek voor een referendum van de inwoners moet worden ondersteund door minimaal 1.600 handtekeningen van kiesgerechtigden. In het geval van een ‘inleidend verzoek’ (een eerste beschrijving van het verzoek) heeft u 70 handtekeningen nodig.
  • Een referendum is geldig als het aantal uitgebrachte stemmen meer bedraagt dan 33% van het aantal kiesgerechtigden. 

De gemeenteraad heeft een referendumverordening(externe link) vastgesteld. Hierin staat exact omschreven hoe een referendum werkt. Met de verordening is het mogelijk voor Capelse inwoners om een referendum aan te vragen. Dit noemen we een raadgevend referendum. Een referendum op initiatief van de gemeenteraad heet een raadplegend referendum.

Referendumcommissie

Een referendumcommissie, bestaande uit vijf onafhankelijke leden, houdt toezicht op het verloop van de referendumprocedure en adviseert de gemeenteraad over allerlei kwesties met betrekking tot referenda. De benoemingstermijn van de leden is vier jaar. 

De leden van de referendumcommissie zijn:

  • de heer dr. K.H.J. (Koen) van der Krieken MSc, woonachtig in Rijswijk (voorzitter);
  • de heer drs. J.C. (Jan) Hoefnagel, woonachtig in Vlaardingen;
  • de heer mr. dr. P.C. (Pieter) Lagas, woonachtig in Voorburg;
  • de heer M.A. (Maarten) van Nieuw Amerongen MSc MA, woonachtig in Leiderdorp;
  • de heer Th.J. (Diederik) Visser, woonachtig in Voorburg.

De secretaris van de referendumcommissie is mw. drs. T.A. (Thea) de Mik.

Wilt u een vraag stellen aan de referendumcommissie?

Mail referendumcommissie@capelleaandenijssel.nl

Advies

Voor advies over het aanvragen van een referendum kunt u contact opnemen met de griffier mevrouw drs. T.A. de Mik: