Onze Ambitie: Samen maken we het verschil

De gemeentelijke organisatie van Capelle aan den IJssel is er voor u. Wij zijn bereikbaar om u zo goed mogelijk te helpen bij het regelen van uw overheidszaken en het verbeteren van onze leefomgeving. Dit is de basis vanuit waar we werken.

Bekijk de website Ambitie Capelle

We zijn klaar voor een samenleving die volop initiatief toont. Dankzij onze inwoners, het lokale bedrijfsleven, onze verenigingen en partners kunnen we samen met u de juiste keuzes maken. Met lef en daadkracht gaan we met elkaar innovaties en experimenten aan, want:

Samen maken we het verschil in Capelle.

De Volledige tekst van onze Ambitie:

Samen het verschil maken in Capelle

Samen het verschil maken in Capelle. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Ze zijn van grote invloed in en op het samenleven in onze stad. Zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de stad vinden we belangrijk.

Lef en daadkracht

Net zoals onze maatschappelijke taak zó vormgeven dat iedere Capellenaar mee kan doen. We anticiperen op wat er op ons afkomt. Lef en daadkracht onderscheiden ons. We zijn betrokken, nieuwsgierig en doen ons werk met passie. Vertrouwen staat bij ons centraal en er is alle ruimte om ons werk op een creatieve en experimentele wijze aan te pakken.

Transparant, integer en voor initiatieven 

We luisteren actief en zijn in gesprek met Capellenaren. We schakelen tussen verschillende rollen. In deze netwerksamenleving is onze rol steeds vaker die van bemiddelaar, waarbij we faciliteren en oog houden voor het brede maatschappelijk belang. Indien nodig treden we sturend op of stellen we kaders. Dit vraagt een transparante en integere organisatie die ideeën en initiatieven aanmoedigt.

Bereikbaar voor alle Capellenaren

De wereld wordt steeds digitaler en een groot deel van de Capellenaren doet alles online. Wij waken ervoor om mensen uit te sluiten. Wij zijn bereikbaar voor alle Capellenaren en voor mensen die hier werken, ondernemen of recreëren. Dit doen we door passende en vernieuwende dienstverlening waarbij altijd oog is voor de menselijke maat.

Een duurzame organisatie

Wij zijn een duurzame organisatie. Met onze partners geven wij antwoord op complexe vraagstukken rond energie en klimaat. Vanuit onze voorbeeldrol en verantwoordelijkheid maken we doordachte keuzes.

Vakmanschap en de drive om te ontwikkelen

We zijn een aantrekkelijke werkgever met inspirerend leiderschap. We worden gemotiveerd om op dié plek en tijd te werken waar we het beste uit onszelf halen en geven ook vanuit die denkwijze invulling aan ons werk. Vakmanschap en de drive te blijven ontwikkelen kenmerken ons. Talenten worden gezien en ingezet.

Basis op orde en innovatie voorop

Deze uitdagingen en ambities vragen om een wendbare organisatie. Bij ons is de basis op orde en staat innovatie voorop. Onze apparatuur en systemen voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. We zijn intern verbonden en hebben een organisatiestructuur die dit ondersteunt.

Samenwerken vinden we vanzelfsprekend

We delen kennis en helpen elkaar. We handelen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij afspraak afspraak is. Dit vraagt flexibiliteit en professionaliteit.

In Capelle gaan wij samen in vertrouwen op weg!