Wilt u, als vreemdeling, de Nederlandse nationaliteit aannemen (naturalisatie)? Dan vraagt u dit aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

De koning neemt de officiële beslissing. De burgemeester adviseert hem.

Om Nederlander te worden moet u een aantal dingen weten en aan verschillende eisen voldoen. U moet onder andere een inburgeringsexamen doen.

Op de website van de IND leest u meer over de verschillende manieren om Nederlander te worden:

Lees meer over naturalisatie

Lees meer over de optieprocedure

Inburgeringsexamen of vrijstelling

Als u naturalisatie aanvraagt moet u een inburgeringsexamen doen. Daarbij wordt vastgesteld of u voldoende Nederlands spreekt, schrijft en leest. En of u voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en cultuur.

Vrijstelling

Heeft u een opleiding aan het Nederlands middelbaar onderwijs gevolgd? Dan kunt u soms vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen.

Voorwaarden naturalisatie

Documenten

 • al uw geldige identificatiedocumenten: paspoort, ID-kaart en/of verblijfsdocument
 • geldige verblijfsvergunning
 • inburgeringsexamen of diploma van een opleiding uit het Nederlands middelbaar onderwijs
 • geboorteakte

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont reeds 5 jaar rechtmatig in Nederland of bent reeds 3 jaar getrouwd met een Nederlander

Optieprocedure

Op de website van de IND leest u wat de Optieprocedure inhoudt en of u ervoor in aanmerking komt.

Hoe werkt naturalisatie?

Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, duurt het langer. 

Zodra u naturalisatie aanvraagt, vertelt de gemeente de gevolgen daarvan. Als alle documenten zijn verzameld, nemen wij het verzoek in behandeling. Wij schrijven een advies en sturen dat met de documenten aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

De IND bereidt het Koninklijk Besluit voor. Ze vragen informatie op bij politie en Justitie.

Neem voor meer informatie contact op met de IND-informatielijn: 088-043 0430.

Kosten

Kosten naturalisatie

 • Enkelvoudig standaard: € 1.023,00
 • Enkelvoudig verlaagd: € 760,00
 • Gemeenschappelijk standaard: € 1.305,00
 • Gemeenschappelijk verlaagd: € 1.044,00
 • Naturaliserende kinderen jonger dan 18 jaar (tegelijk met een ouder): € 151,00

Kosten optieprocedure

 • Enkelvoudig: € 217,00
 • Gemeenschappelijk: € 370,00
 • Kind jonger dan 18 tegelijk met een ouder: € 24,00

Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.

Documenten en informatie verzenden

Voor uw naturalisatie of optie, moet u veel documenten inleveren. De medewerker van de gemeente geeft aan welke documenten we nodig hebben. U kunt ze versturen via het formulier Verzenden informatie en documenten